9 czerwca 2021
Cele adaptacji Miasta Iławy do zmian klimatu zostały wybrane

Cele adaptacji Miasta Iławy do zmian klimatu zostały wybrane.Trwająprace nad działaniami adaptacyjnymi – najważniejszą częściąopracowaniamiejskiego planu adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Przedstawiciele Miasta Iławy oraz eksperci IOŚ-PIB wybrali do MPA pięć celów adaptacyjnych Iławy.
Są to:

  • (1) Ograniczenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu dla zdrowia mieszkańców i użytkowników Iławy
  • (2) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury w warunkach zmian klimatu oraz zabezpieczenie mienia przed skutkami tych zmian
  • (3) Ograniczenie skutków zmian klimatu i presji działalności człowieka na ekosystemy przyrodnicze miasta Iławy
  • (4) Usprawnienie systemu monitorowania i ostrzegania przed wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych
  • (5) Podniesienie świadomości klimatycznej mieszkańców Iławy i wzmacnianie współpracy na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Każdy cel może być realizowany w różnych sposób. Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, mała retencja, wykorzystania wód opadowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, kampanie edukacyjne to niektóre z działań, które mogą pomóc Iławie przystosować się do zmieniających się warunków klimatycznych.

Podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych jest analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta, w których uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 i 2050 roku. Planując działania adaptacyjne przeanalizowano dokumenty strategiczne miasta, aby MPA jak najlepiej wpisywał się w politykę rozwoju miasta. Obecnie eksperci IOŚ-PIB i urzędnicy pracują nad działaniami adaptacyjnymi. Projekt planu adaptacji będzie konsultowany z mieszkańcami Iławy we wrześniu i październiku 2021. Niemniej cały czas czekamy na Państwa uwagi i sugestie.

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net