Kampania 1% - wspieraj lokalne organizacje pożytku publicznego - WYKAZ ORGANIZACJI
15 kwietnia 2021
Kampania 1% - wspieraj lokalne organizacje pożytku publicznego - WYKAZ ORGANIZACJI

Każda osoba płacąca podatki, nawet jeśli zarabia niewiele, może przekazać jedną setną podatku organizacjom pożytku publicznego. To może się wydawać niewielką kwotą, ale dla organizacji każdy grosz jest ważny i zostanie pożytecznie wydany.
 

Jakie to obciążenie dla podatnika?

1% wskazanego do przekazania podatku nie jest w żaden sposób obciążającym podatnika. Nie wymaga to od nas żadnych czynności dodatkowych jak zrobienie przelewu czy wysłanie przekazem - to wykona za nas Urząd Skarbowy. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pola w zeznaniach podatkowych.

Komu pomaga Twój odpis?

Organizacjom, które pomagają rozwiązywać ludzkie problemy, które uzupełniają działalność różnych instytucji, dla których najważniejszy jest człowiek – każdy człowiek. Organizacje te oferują wsparcie w różnych dziedzinach: pomoc społeczna, materialna, oświatowa, kulturalna. To zespoły ludzi wrażliwych społecznie, którzy mają chęci, wiedzę, pomysły, ale czasami brakuje im pieniędzy, żeby robić to skuteczniej.

Jaka jest Twoja rola Podatniku?

Każdy może dołożyć cegiełkę do wspólnego dzieła, może czuć się współodpowiedzialny i jako darczyńca partycypować w działalności OPP. Pieniądze możemy przekazać wyłącznie organizacjom, które mają status pożytku publicznego. Obecnie jest już ponad 8900 takich organizacji, a ich lista znajduje się na stronie: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Wspieraj lokalnie.


Wśród tej grupy OPP jest kilkanaście naszych iławskich organizacji, które możemy wesprzeć. To ludzie, których znamy, wiemy jaką działalność prowadzą, widzimy ile dobra czynią drugiemu człowiekowi. Widzimy ich zaangażowanie, misję i pracę wolontarystyczną. Ale na konkretne działania potrzebne są środki finansowe, są koszty, których nie da się uniknąć. Organizacje pozyskują je z różnych źródeł m.in. dotacji samorządowych i unijnych, darowizn i zbiórek publicznych. Kolejną alternatywą dla wzmocnienia ich działalności jest 1% naszego podatku. Dla nas to tak nie wiele, wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce i zeznaniu rocznym wskazać wybraną organizację pożytku publicznego i to wszystko. Nic wielkiego, prawda? A dla obdarowanych każda złotówka ma konkretny przekład. To posiłek dla głodnego dziecka, cegiełka do stypendium dla zdolnego a niezamożnego ucznia, zakup artykułów szkolnych dla potrzebujących, wsparcie rodziny i dziecka niepełnosprawnego.

Lista iławskich organizacji pożytku publicznego:

 

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO "PROMYK" - KRS 0000019992;
 • STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ" - KRS 0000020098;
 • TOWARZYSTWO TENISA ZIEMNEGO W IŁAWIE - KRS 0000036263;
 • IŁAWSKI KLUB SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "MORENA" - KRS 0000040588;
 • IŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z WADAMI SŁUCHU - KRS 0000046239;
 • STOWARZYSZENIE IŁAWSKI KLUB "AMAZONKI" - KRS 0000051167;
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM "JESTEŚMY" - KRS 0000056428;
 • STOWARZYSZENIE CHÓR CAMERATA - KRS 0000065363;
 • STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET III WIEKU - KRS 0000265433;
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "GRACJA" - KRS 0000314493;
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DLA OSÓB AUTYSTYCZNYCH I OSÓB Z INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU "ISKIERKA NADZIEI" - KRS 0000325047;
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W IŁAWIE - KRS 0000340480;
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKO-GMINNY W IŁAWIE - KRS 0000358546;
 • POLSKI CZERWONY KRZYŻ ODDZIAŁ IŁAWA (z dopiskiem IŁAWA) - KRS 0000225587;
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - KRS 0000094699 Cel szczegółowy "Hufiec Iława"
 • ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie) - KRS 0000116212;
 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO IŁAWA - KRS 0000091325
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net