Kolejna umowa podpisana, czas opracować przetarg - VIDEO
1 grudnia 2017
Kolejna umowa podpisana, czas opracować przetarg - VIDEO

Urząd Marszałkowski w Olsztynie (14.11.2017 r.) zdecydował o przyznaniu Iławie prawie 19 milionów złotych dotacji na projekt rewitalizacji terenu przy Dworcu Głównym. W Starostwie Powiatowym (30.11.2017 r.) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Gustaw Marek Brzezin) podpisał umowy z przedstawicielami Powiatu Iławskiego (Starosta Marek Polański) i Miasta Iławy (Burmistrz Adam Żyliński).

Powiatowy projekt pn. „Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski" ma na celu zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno - komunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora publicznego. Całkowita wartość projektu to: 7 862 050,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 678 696,50 zł.

Miejski projekt pn. "Utworzenie węzła integracyjnego systemów komunikacyjnych w południowej części miasta - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP" dotyczy przebudowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz zakupu dziewięciu nowoczesnych autobusów, w tym dwóch autobusów hybrydowych.  Całkowita wartość według kosztorysu wyniesie w sumie 26 450 994,90 zł, a wartość dofinansowania to 18 908 099,20 zł co stanowi 80,99 % wydatków kwalifikowalnych. Ogłoszenie przetargu na realizację projektu zaplanowane jest na koniec marca 2018 roku, wtedy też poznamy ostateczny koszt tej inwestycji. Pisaliśmy o tym 15 listopada - zobacz artykuł.

Po podpisaniu umów nastąpiła prezentacja projektów oraz dyskusja z uczestnikami spotkania.

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Warmii i Mazur oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net