Urzędy i instytucje

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława
tel. 89 649 01 01
www.ilawa.pl

Urząd Gminy w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 2A
14-200 Iława
tel.89 649 24 18
www.gmina-ilawa.pl

Starostwo Powiatowe w Iławie
ul.Andersa 2a
14-200 Iława
tel. 89 649 07 00, 89 649 66 00
www.powiat-ilawski.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul.1 Maja 8b
14-200 Iława
tel. 89 649 55 02
www.pup.ilawa.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Iławie
ul. Sienkiewicza 10
14-200 Iława
tel.89 649 04 20
www.bip.visacom.pl/psse_ilawa

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul.gen. Władysława Andersa 3
14-200 Iława
tel.89 644 96 01
www.szpital.ilawa.pl

Iławska Izba Gospodarcza
ul. Sobieskiego 37A
14-200 Iława
tel. 89 648 57 51
www.iig-ilawa.pl

Sąd Rejonowy w Iławie
ul. Andersa 2
14-200 Iława
tel. 89 648 32 41

Urząd Skarbowy w Iławie
ul. Wojska Polskiego 26
14-200 Iława
tel. 89 649 14 00
www.usilawa.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Wiejska 1
14-200 Iława
tel.89 644 88 00

Urząd Celny w Iławie
ul. Lubawska 12
14-200 Iława
tel.89 648 70 58, 648 41 70

Komenda Powiatowa Policji w Iławie
ul. Wiejska 4
14-200 Iława
tel.89 640 72 00
www.ilawa.policja.gov.pl/kpp_ilawa/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
ul. Wyszyńskiego 10
14-200 Iława
tel.89 644 95 00
www.straz.ilawa.pl