28.01.2013

Bezpłatne porady prawne

Od dwóch lat Fundacja Edukacji i Rozwoju prowadzi Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich. Współpracujący z Biurem zespół doświadczonych prawników i prawniczek udziela profesjonalnych i całkowicie bezpłatnych porad prawnych m. in. z zakresu prawa: rodzinnego, karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, konsumenckiego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z bezpłatnych porad może skorzystać każda pełnoletnia osoba z terenu powiatu iławskiego. Porady są udzielane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, poufności i bezstronności.

Z porady można skorzystać przez 4 dni w tygodniu w siedzibie Biura Porad Prawnych i Obywatelskich (biurowiec IZNS, ul. Grunwaldzka 13 w Iławie). Dodatkowo, raz w tygodniu, można skorzystać z porady udzielanej w terenowym punkcie doradztwa (Susz, Zalewo, Kisielice, Lubawa)

Aby skorzystać z bezpłatnej porady należy zarejestrować się telefonicznie (pod numerem 89 648 41 90), mailowo (biuro@bezplatneporady.ilawa.pl) bądź osobiście w siedzibie Biura przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Iławie.

Terminy najbliższych porad prawnych dostępne są na stronie: www.bezplatneporady.ilawa.pl