04.03.2013

Nowy Portal Inwestycyjny Warmii i Mazur

W kwietniu minie rok od uruchomienia portalu inwestycyjnego Warmii i Mazur – www.InvestInWarmiaAndMazury.pl. Za jego prowadzenie odpowiedzialne jest Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora.

Portal dedykowany jest wszystkim osobom zainteresowanym inwestycjami oraz współpracą gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawicielom samorządów lokalnych zainteresowanych promocją swoich terenów inwestycyjnych.

Użytkownicy portalu znajdą w nim przydatne informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, informacje o dostępnych zachętach inwestycyjnych, atrakcyjnych terenach inwestycyjnych, specjalnych strefach ekonomicznych (w tym między innymi o iławskich terenach inwestycyjnych), parkach technologicznych oraz dostępnej pomocy w procesie obsługi inwestycji na Warmii i Mazurach.

Osoby zainteresowane międzynarodową współpracą gospodarczą również znajdą tam aktualne informacje dotyczące źródeł finansowania eksportu oraz wykaz punktów wsparcia współpracy międzynarodowej w ramach usług świadczonych przez WMARR S. A. w Olsztynie.

Portal to źródło informacji o regionie Warmii i Mazur, z którego użytkownicy mogą dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach wspierających rozwój przedsiębiorców m.in. bezpłatny udział w targach, misjach, konferencjach sesjach B2B dla przedsiębiorców i samorządów oraz aktualnościach z życia gospodarczego regionu.