Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Iławie
Kadencja 2010-2014

BOJKO Edward
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

BURDYŃSKI Wiesław
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

DEMBEK Eugeniusz
Członek Komisji Problematyki Społecznej

DRAPIEWSKI Gerhard Tadeusz
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

EWERTOWSKI  Jerzy
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

GROSZKOWSKI Roman
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

HARMACIŃSKI Włodzimierz
Przewodniczący Komisji Problematyki Społecznej

KABAT Ryszard
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

LEWANDOWSKA Elżbieta
Członek Komisji Problematyki Społecznej

MICHALEWSKA Jolanta
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

MIŚKIEWICZ Artur
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

PANKOWSKI Andrzej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iławie
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

PRASEK Elżbieta
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

PRZYBYŁA Roman
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

SOCHACKI Jerzy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

SZYMAŃSKI Wojciech
Wiceprzewodniczący Komisji Problematyki Społecznej

WARUSZEWSKI Roman
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

WIELGOS Zdzisław
Członek Komisji Problematyki Społecznej

ZAKRZEWSKA Anna
Członek Komisji Problematyki Społecznej

ZBYSŁAW Robert
Członek Komisji Problematyki Społecznej

ŻENDARSKI Lech
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Skład komisji stałych
Kadencja 2010-2014

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

Komisja Rewizyjna: Jerzy Sochacki, Elżbieta Prasek, Gerhard Drapiewski, Lech Żendarski, Anna Zakrzewska
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów: Ryszard Kabat, Andrzej Pankowski, Jerzy Sochacki, Gerhard Drapiewski, Wiesław Burdyński, Edward Bojko, Roman Waruszewski
Komisja Problematyki Społecznej: Włodzimierz Harmaciński, Robert Zbysław, Zdzisław Wielgos, Elżbieta Lewandowska, Wojciech Szymański, Anna Zakrzewska, Eugeniusz Dembek
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Elżbieta Prasek, Artur Miśkiewicz, Jolanta Michalewska, Roman Groszkowski, Jerzy Ewertowski, Roman Przybyła, Lech Żendarski