Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Iławie
Kadencja 2014-2018

Prezydium Rady

Szymański Wojciech – Przewodniczący Rady Miejskiej

Zakrzewska Anna– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Prasek Elżbieta – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

Sochacki Jerzy- Przewodniczący Komisji

Przytuła Grzegorz– Wiceprzewodniczący Komisji

Jackowska Ewa

Kowalewski Robert

Płuciennik Jerzy

Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów

Brzozowski Roman– Przewodniczący Komisji

Okołowska Janina– Wiceprzewodnicząca Komisji

Jackowska Ewa

Kabat Ryszard

Płuciennik Jerzy

Przytuła Grzegorz

Jerzy Sochacki

Komisja Problematyki Społecznej

Pankowski Andrzej Przewodniczący Komisji

Burdyński Wiesław Wiceprzewodniczący Komisji

Harmaciński Włodzimierz

Lewandowska Elżbieta

Milewski Stanisław

Zaborowski Janusz

Zakrzewska Anna

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Bojko Edward – Przewodniczący Komisji

Lotz Tadeusz Wiceprzewodniczący Komisji

Kowalewski Robert

Prasek Elżbieta

Rochowicz Feliks

Rychlik Aneta

Szymański Wojciech