Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Iławie
Kadencja 2014-2018

Prezydium Rady

Szymański Wojciech – Przewodniczący Rady Miejskiej

Zakrzewska Anna- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Prasek Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

Sochacki Jerzy- Przewodniczący Komisji

Przytuła Grzegorz- Wiceprzewodniczący Komisji

Jackowska Ewa

Kowalewski Robert

Płuciennik Jerzy

Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów

Brzozowski Roman- Przewodniczący Komisji

Okołowska Janina- Wiceprzewodnicząca Komisji

Jackowska Ewa

Kabat Ryszard

Płuciennik Jerzy

Przytuła Grzegorz

Jerzy Sochacki

Komisja Problematyki Społecznej

Pankowski Andrzej - Przewodniczący Komisji

Burdyński Wiesław - Wiceprzewodniczący Komisji

Harmaciński Włodzimierz

Lewandowska Elżbieta

Milewski Stanisław

Zaborowski Janusz

Zakrzewska Anna

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Bojko Edward – Przewodniczący Komisji

Lotz Tadeusz - Wiceprzewodniczący Komisji

Kowalewski Robert

Prasek Elżbieta

Rochowicz Feliks

Rychlik Aneta

Szymański Wojciech