8 kwietnia 2021
Zbadaj swoje płuca!

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku ruszyło z projektem, który ma zwiększyć świadomość ludzi na temat nowotworów płuc poprzez działania profilaktyczne.

Trwa rekrutacja uczestników z grupy ryzyka na badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej z makroregionu północnego (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Kto może skorzystać z programu?
Osoby w wieku 55-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji jest nie dłuższy niż 15 lat. Osoby w wieku 50-74 lat, długotrwale palące tytoń, u których okres abstynencji tytoniowej jest nie dłuższy niż 15 lat oraz wykazują jeden dodatkowy czynnik ryzyka: - ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę, - ekspozycję na radon, - indywidualną historię zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, - występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia, - choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

Zgłaszać się można:

  • mailowo: zbadajswojepluca@uck.gda.pl
  • telefonicznie: +48 58 349 36 86

Więcej informacji na stronie Programu:

https://uck.pl/news/uck-walczy-z-chorobami-pluc.html

https://zbadajswojepluca.uck.pl

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net