10 września 2020
Ogłoszenie Burmistrza z dnia 10.09.2020 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

9 września 2020 r. Polski Związek Niewidomych złożył do Urzędu Miasta Iławy ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania pod tytułem „Zorganizowanie spotkania, pogadanki i badań profilaktycznych związanych z obchodami Święta Osób Niewidomych”.

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie na formularzu uwag do dnia 17 września 2020 r. do Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława lub pocztą elektroniczną na adres: jkaska@umilawa.pl.

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net