9 września 2020
Ogłoszenie Burmistrza z dnia 09.09.2020 r. o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7 września 2020 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną złożyło do Urzędu Miasta Iławy ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania pod tytułem „Aktywni seniorzy”.

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie na formularzu uwag do dnia 16 września 2020 r. do Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława lub pocztą elektroniczną na adres: jkaska@umilawa.pl.

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net