9 września 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Iławy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Iława przeznaczonych do wydzierżawienia:

Opis nieruchomości 

Nieruchomość przy 
ul. Lubawskiej w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Lubawskiej w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Przemysłowej w Iławie

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Działka nr 8-39/6 (część)

Działka nr 8-7/32 (część)

Działka nr 6-46/12 

Nr księgi wieczystej

KW EL1I/00039889/4

KW EL1I/00043893/6

KW EL1I/00031379/0

Powierzchnia nieruchomości

10 300 m2

9 700 m2

12 169 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Tor motokrosowy

Tor motokrosowy

Uprawa roślin jednorocznych

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

3 lata

3 lata

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy i Termin wnoszenia opłat

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość przy 
ul. Przemysłowej w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Skłodowskiej w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Kościuszki w Iławie

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Działka nr 6-46/14

Działka nr 9-250

Działka nr 10-64/16

Nr księgi wieczystej

KW EL1I/00031379/0

KW EL1I/00021662/8

KW EL1I/00031330/5

Powierzchnia nieruchomości

83 909 m2

142 m2

21 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Uprawa roślin jednorocznych

Ogród przydomowy

Grunt pod garaż

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

3 lata

3 lata

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy i Termin wnoszenia opłat

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość przy 
ul. Kościuszki w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Kościuszki w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Kościuszki w Iławie

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Działka nr 10-64/18

Działka nr 10-64/20

Działka nr 10-64/30

Nr księgi wieczystej

KW EL1I/00031332/9

KW EL1I/00031334/3

KW EL1I/00031343/9

Powierzchnia nieruchomości

19 m2

19 m2

22 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Grunt pod garaż

Grunt pod garaż

Grunt pod garaż

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

3 lata

3 lata

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy i Termin wnoszenia opłat

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość przy 
ul. Kościuszki w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Jana III Sobieskiego w Iławie

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Działka nr 10-64/31

Działka nr 11-230

Nr księgi wieczystej

KW EL1I/00031344/6

KW EL1I/00017678/2

Powierzchnia nieruchomości

24 m2

9 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Grunt pod garażem

Grunt pod wiatę śmietnikową

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

3 lata

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy i Termin wnoszenia opłat

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net