24 czerwca 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych przy ul. Wyczółkowskiego i ul. Prusa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Iławy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Iława przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość przy 
ul. Wyczółkowskiego w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Wyczółkowskiego w Iławie

Nieruchomość położona przy Wyczółkowskiego
w Iławie

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Działka nr 2-658/18

Działka nr 2-658/19

Działka nr 2-658/20

Nr księgi wieczystej

KW EL1I/00028514/5

KW EL1I/00028514/5

KW EL1I/00028514/5

Powierzchnia nieruchomości

15 m2

15 m2

16 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Teren zieleni przeznaczony na prowadzenie rekreacji

Teren zieleni przeznaczony na prowadzenie rekreacji

Teren zieleni przeznaczony na prowadzenie rekreacji

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

3 lata

3 lata

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy i Termin wnoszenia opłat

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Opis nieruchomości 

Nieruchomość położona przy ul. Wyczółkowskiego w Iławie

Nieruchomość położona przy ul. Wyczółkowskiego w Iławie

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Działka nr 2-658/21

Działka nr 2-658/22

Nr księgi wieczystej

KW EL1I/00028514/5

KW EL1I/00028514/5

Powierzchnia nieruchomości

16 m2

16 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Teren zieleni przeznaczony na prowadzenie rekreacji

Teren zieleni przeznaczony na prowadzenie rekreacji

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

3 lata

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy i Termin wnoszenia opłat

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Opis nieruchomości 

Nieruchomość przy 
ul. Wyczółkowskiego w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Wyczółkowskiego w Iławie

Nieruchomość przy 
ul. Prusa w Iławie

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencji gruntów

Działka nr 2-658/23

Działka nr 2-658/13

Działka nr 3-77/6

Nr księgi wieczystej

KW EL1I/00028514/5

KW EL1I/00028514/5

KW EL1I/00018473/2

Powierzchnia nieruchomości

21 m2

30 m2

103 m2

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Teren zieleni przeznaczony na prowadzenie rekreacji

Teren zieleni przeznaczony na prowadzenie rekreacji

Prowadzenie ogrodu działkowego

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

3 lata

3 lata

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy i Termin wnoszenia opłat

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy

Zasady aktualizacji opłat

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Stawka czynszu może ulec corocznie zmianie

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Oddanie w dzierżawę

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net