24 czerwca 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego na podstawie uchwały Nr XVIII/194/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 lutego 2020 r.

 

Adres nieruchomości 

Nieruchomość gruntowa położona w Iławie przy 

ul. Wyszyńskiego

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków

Obręb 10, Działka nr 237/4

Nr księgi wieczystej

KW EL1I/00059508/6

Powierzchnia łączna nieruchomości

0,1595 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem transportu i łączności położona w Iławie przy ul. Wyszyńskiego

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem transportu i łączności

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości

86 570,00 złotych

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zbycie prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2

Nie dotyczy

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net