4 listopada 2020
Od 3 listopada zmiany w organizacji pracy Urzędu Miasta w Iławie.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy od wtorku, 3 listopada br. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu ratusza i obsługi interesantów w związku z trwającą pandemią COVID-19. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, profilaktycznie wprowadzone zostaną dodatkowe środki ostrożności w Urzędzie Miasta Iławy.

Oto najważniejsze zmiany:

  • Rekomenduje się załatwianie wszelkich spraw urzędowych drogą elektroniczną; 
  • interesanci przyjmowani będą w godz. 11:00- 15:00 (Urząd Stanu Cywilnego w godz. 8:00- 14:00) po wcześniejszym umówieniu 
  •  Dla interesantów umówionych telefonicznie urząd podzielony będzie na dwie strefy:

Strefa otwarta dla interesantów: 
- Kancelaria,
- Dowody osobiste,
- Ewidencja ludności,
- Ewidencja działalności gospodarczej.

Strefa z ograniczeniami w obsłudze interesantów: pracownicy merytoryczni będą wzywani do Kancelarii po umówionego wcześniej interesanta. Pracownik merytoryczny zobowiązany jest do obsługi interesanta na swoim stanowisku pracy lub w holu na parterze.

Kasa Urzędu Miasta Iławy jest otwarta w godzinach 11:00- 15:00.

Aby zachować bezpieczne odległości pomiędzy interesantami stojącymi w kolejce do Kasy Urzędu Miasta, będą wpuszczane max. 3 os. jednocześnie. Nadal zaleca się dokonywanie płatności przelewem na rachunek bankowy Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838.

Bezpośrednie spotkania z Burmistrzem zostają ograniczone, osoby umówione będą informowane telefonicznie.

Zasady obowiązujące interesantów:

  1. Obowiązkowy jest pomiar temperatury termometrem bezdotykowym oraz dezynfekcja rąk. (W przypadku temperatury powyżej 38oC osoba nie będzie wpuszczona do budynku).
  2. Zasłanianie nosa i ust, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy
  3. Spotkania umówione interesantów z pracownikami urzędu będą rejestrowane, wpisywane będą dane osoby wchodzącej do urzędu (imię, nazwisko, adres)

 

Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Urzędu Miasta Iławy znajdują się na stronie internetowej: www.bip.ilawa.pl oraz www.ilawa.pl/komunikaty

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net