14 lutego 2020
Otwarty konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Burmistrz Miasta Iławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dot. konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net