2 grudnia 2019
Rodzina źródłem inspiracji projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Gmina Miejska Iława – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rodzina źródłem inspiracji”

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar A i B w Iławie objęty rewitalizacją

Dofinansowanie projektu z UE: 158.565,00 zł

 • Szczegółowe informacje
   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w listopadzie 2019 r. rusza rekrutacja do projektu pn. „Rodzina źródłem informacji”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar A i B w Iławie objęty rewitalizacją (wykaz ulic objętych rewitalizacją w załączniku do artykułu).

 • Zadania realizowane w ramach projektu:
 1. Wsparcie dla rodzin:
  - poradnictwo rodzinne
  - systemowe
  - wyjazd integracyjny dwudniowy
  - praca socjalna
  - warsztaty dla całych rodzin (np. rękodzieło, przed świętami, wspólne gotowanie)
  - wieczór gier/wieczór filmowy
  - festyn rodzinny
 2. Wsparcie dla rodziców:
  - poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, mediator)
  - warsztaty kompetencji rodzicielskich
  - warsztaty kompetencji życiowych
  - warsztaty komunikacyjne
  - grupa samopomocowa
  - opieka dla osób zależnych
 3. Wsparcie dla dzieci:
  - warsztaty psychoedukacyjne
  - szkoła dla dzieci
  - dwa wyjazdy jednodniowe
  - trampoliny
 • Formularze zgłoszeniowe można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie (ul. Grunwaldzka 6a) i Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie (ul. Wiejska 2d).
   

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi obsługującymi rejon opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania kandydatów.

Wykaz rejonów opiekuńczych znajdziecie Państwo w załączniku oraz tutaj: https://www.mops.ilawa.pl/dzialalnosc-mops/do-kogo-sie-zwrocic-w-mops-w-ilawie/do-kogo-sie-zwrocic-po-pomoc.html

 

Materiały przekazane z MOPS Iława

Pliki do pobrania:
Linki:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net