1 października 2019
Jak zgłosić się do Rady Seniorów? Terminy, druki i ważne informacje wynikające z Zarządzenia Burmistrza Miasta Iławy z 1 października 2019 r.

Rada Seniorów jedno zarządzenie a w nim trzy ważne sprawy.

1. Nabór Kandydatów do Rady Seniorów.

  • Kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Iławie zgłaszają  przedstwaiciele podmiotów działąjących na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące uniwersytet III wieku a także grupy nieformalne skupiające osoby starsze lub działające na ich rzecz.
     

Nabór trwać będzie do 25 października do godziny 15.00. Formularz zgłoszeniowy, karta zgłoszenia i lista poparcia dla kandydata znajdują się w plikach do pobrania jako załącznik 1,2, 3 Wypełnione druki składamy lub wysyłamy do sekretariatu Urzędu Miasta Iławy pok. 312.

 2. Nabór kandydatów do Komisji Wyborczej.

Nabór kandydatów do Komisji Wyborczej trwać będzie do 25 października do godziny 15.00. Załącznik numer 5 to Formularz zgłoszeniowy, który należy wydrukować i złożyć lub wysłać do sekretariatu Urzędu Miasta Iławy pok. 312.

3. Zebranie przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

  • Zgłoszenie chęci udziału w zebraniu należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik numer 4.   Termin zgłoszenia mija 11 października br. Wydrukowane zgłoszenie składamy lub też wysyłamy do Sekretariatu Urzędu Miasta Iławy pok. 312.
  • Zebranie zwołuje się na 18 października na godzinę 15.00 w sali Sesyjnej 311.
  • Przypominamy, że zgodnie z Statutem Miejskiej Rady Seniorów kandyndaci jak i osoby popierające muszą mieć ukończony 55 rok życia.  
  • Pełne zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy oraz Satut MRS znajduje się w materiałach załączonych do komunikatu.

Uwaga! Osoby, które mają problem z wydrukowaniem lub też z wypełnieniem załączników prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Iławy, pok. 314.

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net