11 stycznia 2019
Konsultacje społeczne w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA IŁAWY z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Iławy przekazuje |do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W konsultacjach mogą brać udział osoby mające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Iławie.

TERMIN PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI:
Rozpoczęcie: 11 stycznia 2019 r.
Zakończenie: 25 stycznia 2019 r.

Materiały dostępne będą:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy pod adresem: www.ilawa.pl
  3. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Iławy.

FORMA KONSULTACJI
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały, które należy zgłaszać pisemnie:

  1. na adres: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława,
  2. bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akozlowska@umilawa.pl.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI
Burmistrz Miasta Iławy, 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net