24 lipca 2018
Informacja dla osób zainteresowanych przeprowadzaniem ubojów zwierząt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie, w związku z wejściem w życie z dniem ogłoszenia tj. 14.03.2018r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.03.2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 14 marca 2018r. poz. 539) informuje, że w myśl art. 11 w/w rozporządzenia „zwierzęta poddawane ubojowi poza rzeźnią do celów określonych w art. 10 lub art. 11 rozporządzenia Nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Nr 1099/2009 potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii”.

W związku z powyższym informujemy rolników, którzy są zainteresowani samodzielnym ubojem na użytek własny zwierząt we własnym gospodarstwie o konieczności zgłaszania do PIW Iława chęci uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenie może być w formie:

  • telefonicznej pod numerem telefonu 89 6482286 lub 89 6427655,
  • pisemnej na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie 14-200 Iława ul. Dąbrowskiego 11
  • elektronicznej na adres e-mail: ilawa.piw@wetgiw.gov.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu do kontaktu.

Szkolenia będą się odbywać z częstotliwością w zależności od zainteresowania tym zagadnieniem. O terminie szkolenia zgłaszający będą informowani przez pracowników PIW Iława. Szkolenia będą odbywały się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Iławie ul. Dąbrowskiego 11.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Iławie
lek. wet. M. Kalitowska

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net