5 kwietnia 2018
OGŁOSZENIE z dnia 5 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE z dnia 5 kwietnia 2018 r. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450) Burmistrz Miasta Iławy unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pod nazwą:

„Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół podstawowych”

Powodem unieważnienia jest brak złożonych ofert.

Pliki do pobrania:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net