9 marca 2018
Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy 0050-20/2018 z 9 marca 2018 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta Iławy  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie oraz szczegółowy opis zadań  znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy.

Bezpośredni link do zarządzenia poniżej.

Termin składania ofert do Urzędu Miasta  upływa 3 kwietnia 2018 roku o godzinie 14.30. 

Linki:

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net