Szanowni Państwo,

od kilku lat podejmowane są w naszym mieście działania antysmogowe, takie jak m.in. termomodernizacja budynków czy udzielanie dotacji do wymiany starych kotłów. To właśnie przestarzałe kotły w głównej mierze przyczyniają się do powstawania smogu w okresie jesienno-zimowym. Na ich wymianę, w zależności od rodzaju planowanego źródła ciepła, można obecnie otrzymać dofinansowanie nawet do 10 tys. zł. Niestety nie jest znana dokładna liczba nieruchomości ogrzewanych kotłami pozaklasowymi, tzw. kopciuchami, dlatego właśnie planujemy w tym roku wykonanie ich inwentaryzacji na terenie naszego miasta.

Dane zawarte w ankietach posłużą do ustalenia liczby używanych obecnie starych kotłów, co pozwoli na lepsze zaplanowanie przyszłych dotacji do wymiany źródeł ciepła, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej na odwrocie ankiety. Posłuży ona do stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków mieszkalnych na terenie Iławy, jak również do zaktualizowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, który może być niezbędny do pozyskania środków zewnętrznych na wymianę starych kotłów na kotły ekologiczne, niskoemisyjne.

Proszę o wypełnienie ankiety:

  1. w formie formularza internetowego, dostępnego na stronie  www.ilawa.pl – zakładka: Inwentaryzacja kotłów
  2. lub o wypełnienie dostarczonej ankiety i przekazanie jej do urzędu w następujący sposób:
  • e-mailem na adres srodowisko@umilawa.pl – skan lub zdjęcie wypełnionej ankiety,
  • osobiście – Urząd Miasta Iławy, pokój nr 217 lub 120,
  • pocztą na adres na adres Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety i przekazanie jej w dogodny dla Państwa sposób do 15 marca 2020 roku. Po tym terminie, do nieruchomości, od których nie została dostarczona ankieta, zostaną wysłani upoważnieni przez Burmistrza ankieterzy.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia udzielane są w Urzędzie Miasta Iławy, pokój 217, nr tel. 89 649 01 56, lub na stronie www.ilawa.pl w zakładce „Dla Mieszkańców” - „Ekologia i Środowisko”.

/-/ Dawid Kopaczewski
Burmistrz Miasta Iławy

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net