Kolejne trzy wnioski złożone
8 grudnia 2016
Kolejne trzy wnioski złożone

Urząd Miasta Iławy złożył trzy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dwa z nich dotyczą projektu „Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i Jeziora Iławskiego”, trzeci zaś zagospodarowania lasku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza.

Pierwszy z nich nosi nazwę „Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki”. Przedsięwzięcie zakłada budowę ścieżek rowerowych - jako kontynuacja wykonanych ścieżek, prowadzących wzdłuż jeziora Jeziorak od ul. ul. Wańkowicza do ul. Ostródzkiej – dalej do ul. Piaskowej. Ponadto przewidziano budowę kładki przez Iławkę, ścieżki od kładki do torów kolejowych oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu wzdłuż powstałych dróg rowerowych. Kwota o którą wnioskuje Miasto wynosi 2 mln 372 tys. zł i jest 80,99 % kosztów inwestycji.

Kolejny wniosek dotyczy sąsiedniego obszaru i nosi nazwę „Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno-rekreacyjne”. W projekcie tym przewidziano zagospodarowanie wyspy młyńskiej i brzegu Iławki w taki sposób, aby uwzględnić obsługę turystyki kajakowej i utworzyć otwarty, publicznie dostępny park. Miały by tam znaleźć się trakty piesze, elementy edukacyjne promujące turystykę aktywną (tablice z kodami QR), miejsce do organizowania imprez okolicznościowych, plaża trawiasta ze strefą wypoczynkową (sani-tariaty, przebieralnie, sezonowe natryski) oraz tradycyjne urządzenia do zabawy i siłownie terenowe. Kwota o którą wnosi miasto wynosi 3 mln 948 tys. zł i jest 80,99 % kosztów inwestycji.

Ostatnim wniosek dotyczy „Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko – Iławskiego i Krainy przyrodniczo-leśnej, zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie”. Projekt ten zakłada bu-dowę: ścieżek dydaktycznych pieszych i pieszo-rowerowych, zjazdowych tras rowerowych, kładki widokowej ponad poziomem terenu, oświetleniem terenu w technice LED i monitoring. Kwota wnio-skowana przez Miasto wynosi 3 mln 555 tys. zł i jest 80,99 % kosztów inwestycji.

O tych projektach Burmistrz informował radnych miejskich i mieszkańców podczas Sesji Rady Miasta 26 września br. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków pieniądze trafią do kasy miejskiej w ratach do końca września 2018 roku. O przebiegu prac będziemy informowali na bieżąco.

Poniżej fragment prezentacji Burmistrza dotyczący tego terenu. Aby uruchomić prezentację należy kliknąć "Start Prezi", a następni przesuwać się po prezentacji strzałkami u dołu edkranu, lub na klawiaturze.

 

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net