Wybierz miesiąc:
Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy
22 września 2020
Gmina Miejska Iława przystąpiła do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Iławy”. Miejski Plan Adaptacji (MPA) będzie dokumentem strategicznym, dzięki któremu problematyka zagrożeń wynikających ze zmian klimatu uwzględniona zostanie w polityce miejskiej. Przez ponad rok eksperci IOŚ-PIB we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta i z udziałem mieszkańców będą pracować nad oceną podatności miasta na zagrożenia klimatyczne i poszukiwać rozwiązań służących przystosowaniu Iławy do nieuniknionych skutków zmian klimatu.
Remont pomostów na Iławce i Dużym Jezioraku
19 września 2020
Jeszcze dobrze nie zakończył się sezon letni 2020, a już szykujemy się do kolejnego. W ramach bieżącego utrzymania miasta, ratusz podpisał umowę z firmą Budix z Iławy na remont kładek i pomostów na Iławce i Dużym Jezioraku (wzdłuż ścieżek rowerowych na wysokości ul. Dąbrowskiego).
Ulice Sosnowa i Świerkowa w nowej odsłonie
16 września 2020
Sosnowa i Świerkowa, to ulice przy których od 2019 roku realizowana jest trzyletnia inwestycja miejska warta 4 mln 136 tyś.
Rzeka Iława - potencjał turystyczny i ochrona jej bioróżnorodności
15 września 2020
Iława, to nowoczesne miasto, które stawia na zrównoważony rozwój. Jego siłą napędową jest połączenie ogromnego potencjału turystycznego niebiesko-zielonej wstęgi rzeki Iławki z jej naturalnymi zasobami i uwarunkowaniami przyrodniczo-krajobrazowymi. Przejawem takiej filozofii jest realizacja przez samorząd Iławy przedsięwzięcia pn. „Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki – etp III”.

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net