Iławska Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Samorząd Miasta Iławy. Głównymi celami, które przyświęcają programowi to:

  • propagowanie modelu dużej rodziny oraz działania na rzecz wzmocnienia jej kondycji,
  • poprawę warunków życia dużych rodzin,
  • wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin.

Do korzystania z ulg i z uprawnień oferowanych przez wszystkie podmioty  uczestniczące w programie Iławska Karta Dużej Rodzny uprawnione są rodziny zamieszkałe w Iławie i spełniające wytyczne określone w regulaminie (zakładka Regulamin). Uczestnictwo oraz uprawnienia w ramach lokalnego Programu „Iławska Karta Dużej Rodziny” przyznaje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Szczegóły dotyczące przystąpienia rodziny do ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny znajdują się pod adresem: LINK

Obsługa Iławskiej Karty Dużej Rodziny

Formalności związane z przyjmowaniem
i wydawaniem KARTY DUŻEJ RODZINY

Formalności związane z przyjmowaniem
partnerów IŁAWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
ul. Obrońców Westerplatte 5, 14-200 Iława
tel. 89 644 10 84, sekretariat@mops.ilawa.pl
Poniedziałek 1200 - 1600, Wtorek-Piątek 800 - 1200
Urząd Miasta Iławy
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
tel. 89 649 01 39, promocja@umilawa.pl

Burmistrz Miasta Iławy zaprasza firmy i instytucje do włączenia się do programu „Iławska Karta Dużej Rodziny”

Przyłączenie się do programu zapewni partnerom Iławskiej Karty Dużej Rodziny m.in. takie korzyści jak kreowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy, niepowtarzalną reklamę i promocję, czy pozyskanie nowych stałych klientów.

Potwierdzeniem udziału w programie będzie wypełnienie Deklaracji Partnerstwa w Lokalnym Programie „Iławska Karta Dużej Rodziny”. Deklaracja dostępna w zakładce wnioski i oświadczenia oraz w Urzędzie Miasta Iławy (punkt interesanta oraz Wydział Komunikacji Społecznej p.314). Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 649 01 39.

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net