Najaktywniejszy Wolontariusz Powiatu Iławskiego 2020
11 września 2020
Najaktywniejszy Wolontariusz Powiatu Iławskiego 2020

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających działalność wolontarystyczną.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 września 2020 r.

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:

  1. działa wolontarystycznie w organizacji/ instytucji zgłaszającej,
  2. udziela się na terenie powiatu iławskiego,
  3. konsekwentnie – często/ systematycznie pomaga potrzebującym,
  4. podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
  5. świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
  6. wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej.

Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net