Nabór do iławskiego żłobka
15 czerwca 2020
Nabór do iławskiego żłobka

Zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w projekcie pt. „Żłobek w Iławie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Rekrutacja na nowe miejsca opieki w żłobku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Iławie dotyczy przede wszystkim miejsc zwalnianych przez dzieci 3-letnie, które od 1 września 2020 r. przejdą do przedszkoli. Może się też zdarzyć, że miejsce w żłobku zwolni się jeszcze wcześniej, np. w związku z rezygnacjami.

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa od poniedziałku, 22 czerwca 2020, od godz. 9:00 do piątku, 26 czerwca 2020, do godz. 14:00. Zatem od 22 czerwca 2020 punktualnie od godz. 9:00 będzie można dostarczać komplet poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych. Co ważne, należy je zamknąć w kopercie z napisem ŻŁOBEK.

O wynikach rekrutacji poinformujemy do 3 lipca 2020 roku na stronie internetowej www.ilawa.pl w zakładce „żłobek”.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji. W Regulaminie podane są kryteria dostępu oraz pierwszeństwa wraz z punktacją. W razie równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje data i godzina przyjęcia kompletnego zgłoszenia.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net