Zmiany w organizacji Urzędu Miasta w Iławie
13 maja 2020
Zmiany w organizacji Urzędu Miasta w Iławie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 120-17/2020 z dnia 13 maja br. Burmistrz Miasta Iławy dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, profilaktycznie wprowadza dodatkowe środki ostrożności w Urzędzie Miasta Iławy.

W ramach  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wprowadza się następujące zmiany w organizacji pracy:

  1. Rekomendowane i zalecane jest załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną.
  2. Interesanci przyjmowani są w godzinach od 12:00 do 15:00 po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miasta Iławy.
    Szczegółowe dane kontaktowe pracowników Urzędu Miasta Iławy znajdują się na stronach internetowych: www.bip.umilawa.pl, www.ilawa.pl/komunikaty

Dla interesantów umówionych telefonicznie, Urząd w godz. od 12:00 do godz. 15:00 podzielony będzie na dwie strefy:
a) Strefa otwarta dla interesantów:

  • Kancelaria,
  • Dowody osobiste,
  • Ewidencja ludności,

b) Strefa zamknięta dla interesantów:

  • pracownicy merytoryczni z tej strefy będą wzywani do pok. 110 (miejsce wyznaczone do obsługi).

4) Urząd Stanu Cywilnego pracuje w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

5) Kasa Urzędu Miasta Iławy zostaje otwarta w godzinach od 12:00 do 14:30. Aby zachować bezpieczne odległości pomiędzy interesantami stojącymi w kolejce do Kasy Urzędu Miasta, będą wpuszczane maks. 3 os. jednocześnie. Nadal zaleca się dokonywanie płatności przelewem na rachunek bankowy Bank Millennium S.A. Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838.

6) Interesanci przyjmowani w Urzędzie będą mieli wykonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym oraz są zobowiązani do dezynfekcji rąk. W przypadku, gdy u osoby badanej wykryta zostanie temperatura ciała powyżej 38oC, nie będzie ona wpuszczona do budynku Urzędu miasta Iławy.

7) Interesanci zobowiązani są na terenie Urzędu do zasłaniania nosa i ust, zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy oraz unikania przebywania w grupach.

8) Dotychczasowe cotygodniowe „poniedziałkowe”, bezpośrednie spotkania z Burmistrzem zostają zawieszone. Burmistrz Miasta Iławy informuje, że będzie przyjmował mieszkańców telefonicznie.

Wyżej wymienione zasady funkcjonować będą od 14 maja 2020 r. do odwołania.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net