Nowe zasady dla szkół i przedszkoli
4 maja 2020
Nowe zasady dla szkół i przedszkoli

Zgodnie z decyzją polskiego rządu II etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią umożliwia otwarcie szkół i przedszkoli miejskich. Wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wymagają jednak wprowadzenia wielu zmian w placówkach a to z kolei, wymaga czasu na ich wdrożenie.

Otrzymaliśmy dość ogólne wytyczne dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Obowiązek wdrożenia skomplikowanych procedur przez samorządy wymaga od nas opracowania nowych regulaminów i zasad, na jakich mają pracować nauczyciele i jak powinni zachowywać się przedszkolaki- mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.


Jak wynika z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego ograniczenia, które mają być wprowadzone od 6 maja br. dotyczą m.in. zmniejszenia ilości dzieci w poszczególnych grupach oraz przyporządkowania do nich tych samych opiekunów. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Należy też zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci a opiekunowie powinni zachować dystans społeczny min. 1,5 metra.
Wyzwaniem jest dla nas kadra przedszkolna, gdyż zgodnie z wytycznymi , do zajęć opiekuńczych nie może zostać dopuszczona kadra powyżej 60 roku życia lub z problemami zdrowotnymi.Kolejnym wyzwaniem są dla nas też wytyczne chociażby w zakresie zapewnienia przestrzeni wspólnej. W każdej szatni powinniśmy zapewnić 15m2 na jednego rodzica z dzieckiem, co jak wiemy nie jest możliwe. Na to wszystko potrzebujemy czasu bo bierzemy odpowiedzialność za życie i zdrowie naszych maluchów- komentuje Kopaczewski.

Kiedy zatem możemy spodziewać się otwarcia miejskich placówek w Iławie?
Nie wcześniej niż 25 maja br. Taką decyzję podjąłem konsultując się z dyrektorami szkół, przedszkoli i w oparciu o zdanie rodziców. Przesunięcie w czasie terminu otwarcia placówek podyktowane jest z jednej strony tym, że potrzebujemy czasu na ułożenie regulaminów a z drugiej wysoką liczbą zachorowań w naszym województwie- odpowiada Kopaczewski.
Po telekonferencji z dyrektorami iławskich przedszkoli wystosujemy pismo do iławskiego sanepidu z prośbą o ustosunkowanie się do naszych wątpliwości. Jesteśmy zobligowani do opracowania nowych procedur bezpieczeństwa ma wypadek zakażenia korona wirusem. I na to potrzebujemy kilka dni. Jednocześnie chciałbym uspokoić wszystkich rodziców informacją, iż w dalszym ciągu mają oni możliwość z korzystania z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8. - dodaje burmistrz. 

Co z przedszkolami prywatnymi?
Decyzja o otwarciu prywatnych placówek opiekuńczych należy do dyrektora. Musi on jednak być świadomy nowych zasad i stosować się do wytycznych, zarówno Głównego Inspektoratu Sanitarnego jak państwowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wszystkie szczegółowe zasady i wskazówki zarówno dla nauczycieli, opiekunów jak i rodziców opisane są w załączniku do artykułu oraz pod poniższymi linkami:

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki instytucjonalnej dla dzieci małych_30.04.2020

Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli_29.04.2020

Wytyczne MRPiPS i GiS dla żłobków_29.04.2020
 

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net