Ratusz szykuje się do kolejnej edycji IBO
5 lutego 2020
Ratusz szykuje się do kolejnej edycji IBO

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza nabór dla organizacji pozarządowych i mieszkańców niezrzeszonych w organizacjach do zespołu ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do zadań zespołu należeć będzie przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego, zawierających w szczególności:

  1. procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji;
  2. kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;
  3. harmonogram Iławskiego Budżetu Obywatelskiego;
  4. sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Iławie.

Zadaniem zespołu będzie także weryfikacja formalna zgłoszonych projektów. Zgłaszać się mogą osoby pełnoletnie, których miejscem zamieszkania oraz centrum działalności społecznej lub zawodowej jest Iława. Osoby zainteresowane udziałem w zespole powinny wypełnić formularz internetowy lub w wersji papierowej (zamieszczony poniżej lub w Wydziale Komunikacji Społecznej – pok. 314) w terminie do 12 lutego 2020 r. do godziny 15.15.

Na podstawie naboru do zespołu powołanych będzie łącznie 5 osób, pozostali członkowie będą składać się z;

  • pracowników ratusza i jednostek podległych,
  • radnych Rady Miejskiej,
  • radnych Młodzieżowej Rady Miasta
  • radnych Miejskiej Rady Seniora.

W terminie do17 lutego 2020 r. Burmistrz Miasta Iławy wybierze spośród zgłoszonych ofert członków zespołu. Imienny skład oraz regulamin pracy zespołu zostanie ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy. Od decyzji burmistrza nie przysługuje odwołanie. Praca w zespole do spraw IBO jest nieodpłatna.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net