Rusza Iławski Budżet Obywatelski 2020!
5 listopada 2019
Rusza Iławski Budżet Obywatelski 2020!

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Edycja czwarta na 2020 rok to aż 250 tys złotych do wzięcia!

 • Jakie projekty?
  Projekty finansowane ze środków Iławskiego Budżetu Obywatelskiego powinny mieć charakter ogólnomiejski i spełniają wszystkie z poniższych kryteriów: szacunkowy koszt ich realizacji, nie przekracza łącznej kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla gminy, dotyczą potrzeb mieszkańców, są zgodne z zadaniami gminy, miejsce ich realizacji znajduje się na terenie Gminy Miejskiej Iława.
 • Kto może zgłaszać?
  Zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każda osoba zamieszkła na terenie Gminy Miejskiej Iława.
 • Gdzie będzie można pobrać formularz?
  Formularz zgłoszenia projektu można pobrać TUTAJ. Formularz składamy w wersji elektronicznej na stronie internetowej ilawa.budzet-obywatelski.org lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Iławy (pok. 110) lub listownie na adres Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Iławy). 

Jak wygląda harmonogram czwartej edycji?

 • od 05.11. 2019  kampania informacyjno-edukacyjna
 • od 05.11.2019 otwarcie punktu konsultacyjnego w Informacji Turystycznej  przy ul. Niepodległości 13 
 • 07.11.2019 g.17.00 Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, ul. Wiejska 2d
 • 05.11 – 18.11.2019 Składanie propozycji projektów (on-line i tradycyjnie papierowo w Urzędzie Miasta Iławy pok. 110)
 • 18.11 – 5.12. 2019 Weryfikacja projektów (składanie poprawek przez wnioskodawców, wnoszenie odwołań)
 • 5.12 – 19.12. 2019 Ogłoszenie listy projektów przyjętych do głosowania, projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania. Promocja projektów wśród mieszkańców
 • 11.12.2019 Prezentacja wszystkich projektów IBO
 • 19.12 – 20.12.2019 Głosowanie na projekty metodą tradycyjną  w 1.Centrum Aktywności Lokalnej ( ul. Wiejska 2d), 2.Urzędzie Miasta oraz 3. Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Iławie ( ul. Biskupska 2) oraz internetowo poprzez www.ilawa.budzet-obywatelski.org
 • 30.12.2019 Przedstawienie wyników głosowania
 • 07.01 – 31.01.2020 Ocena realizacji wdrożenia budżetu obywatelskiego

Co nowego w tym roku? Mamy trzy najważniejsze zmiany:

 1. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Iławy bez ograniczenia wieku 
 2. Składać projekty mogą wszyscy mieszkańcy Iławy, a osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 
 3. Projekty mogą mieć zarówno charakter inwestycyjny, jak i nieinwestycyjny (tzw. miękki np. z zakresu sportu, kultury). Podział procentowy 80% na projekty twarde i 20 % na projekty miękkie.

Zapraszamy na drugie otwarte spotkanie informacyjne w sprawie IBO 2020, 7 listopada (czwartek) o godz. 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej (sala nr 24) a także do punktu konsultacyjnego IBO w Informacji Turystycznej przy ratuszu, od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta! Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę

ilawski budzet obywatelski

Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net