Zdecyduj na co wydać 250 tys. złotych!
24 października 2019
Zdecyduj na co wydać 250 tys. złotych!

IBO, czyli Iławski Budżet Obywatelski to nic innego jak oddanie części budżetu miasta mieszkańcom. Na rok 2020 do ich dyspozycji zaplanowano 250 tys. złotych. Na taką kwotę iławianie będą mogli wkrótce zgłaszać projekty i dzięki temu zmieniać miejską przestrzeń na lepszą. Nowa edycja wprowadza jednak kilka zmian, o których warto już wiedzieć.

Poniżej, w lekkostrawnej formie, przedstawiamy najważniejsze informacje.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. Wszystkie pomysły zgłaszane do IBO 2020 nie mogą przekroczyć kwoty 250 tys. zł. Realizacja projektu będzie miała miejsce w 2020 roku.

Jak to działa? Czyli 9 ważnych kroków.

Krok 1 Projekt zgłaszany jest przez mieszkańca lub grupę mieszkańców poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w którym opisuje się główne założenia zadania jak i szacunkowy jego koszt. Każdy projekt musi mieć załączoną listę poparcia z minimum 30 podpisami mieszkańców Iławy. Zgłoszenia wysyłamy  drogą elektroniczną lub tradycyjnie w formie papierowej składamy w kancelarii Urzędu Miasta Iławy, pok. 110. UWAGA! Pomoc w wypełnieniu formularza można będzie znaleźć w punkcie konsultacyjnym IBO - Informacji Turystycznej przy ul. Niepodległości 13
Krok 2 Zgłoszone projekty weryfikowane są przez Zespół ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to czas na składanie poprawek przez wnioskodawców.
Krok 3 Ogłoszenie listy projektów przyjętych, projektów odrzuconych oraz wykazu miejsc do głosowania.
Krok 4 Organizowane jest spotkanie dla wszystkich mieszkańców (w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie), na którym wnioskodawcy mają szansę prezentacji i promocji własnych projektów przed publicznością. Trwa jednocześnie kampania promocyjna.
Krok 5 Rozpoczyna się głosowanie mieszkańców (metoda tradycyjna i elektroniczna)
Krok 6 Liczone są głosy i wybierany zwycięski projekt.
Krok 7 Zwycięski projekt zostaje podany do publicznej wiadomości.
Krok 8 Planowane koszty projektu zostają wpisane do budżetu na 2020 rok.
Krok 9 Rozpoczyna się realizacja projektu.

Jakie projekty mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?

Projekty finansowane ze środków Iławskiego Budżetu Obywatelskiego powinny mieć charakter ogólnomiejski i spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

 •  szacunkowy koszt ich realizacji, nie przekracza łącznej kwoty środków przeznaczonych na budżet obywatelski dla gminy,
 • dotyczą potrzeb mieszkańców, 
 •  są zgodne z zadaniami gminy,
 • miejsce ich realizacji znajduje się na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każda osoba mieszkająca na terenie Gminy Miejskiej Iława. Wystarczy oświadczenie o zamieszkaniu.

A co nowego w tym roku?

Mamy trzy najważniejsze zmiany:

 1. Głosować w IBO mogą wszyscy mieszkańcy Iławy bez ograniczenia wieku (elektronicznie i tradycyjnie w formie papierowej.)
 2. Składać projekty mogą wszyscy mieszkańcy Iławy, a osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Projekty mogą mieć zarówno charakter inwestycyjny, jak i nieinwestycyjny (tzw. miękki np. z zakresu sportu, kultury).

Jak zgłosić projekt?
 

W tym roku projekt można zgłosić zarówno drogą elektroniczną ,wypełniając formularz poprzez stronę www.ilawa.pl, jak również w formie papierowej na odpowiednim formularzu.

Co i kiedy czyli harmonogram.

Z początkiem listopada opublikowany zostanie dokładny harmonogram, którego ogólny kształt zapowiada się następująco:

 1. Rozpoczęcie kampanii informacyjno-edukacyjnej. 
 2. Spotkania informacyjne z mieszkańcami.
 3. Składanie propozycji projektów i ich weryfikacja.
 4. Ogłoszenie listy projektów przyjętych.
 5. Promocja projektów.
 6. Głosowanie na projekty.
 7. Liczenie głosów.
 8. Przedstawienie wyników głosowania.

Chcesz mieć realny wpływ na sprawy w Twoim otoczeniu? Jeśli masz pomysł na zmianę w mieście, już wkrótce będziesz mógł zgłosić swój projekt do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego i zdecydować jak wydać pieniądze z budżetu miasta!

 

 • Pytania? Zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się w poniedziałek

4 listopada w sali sesyjnej (nr 311) iławskiego ratusza, o godzinie 16:00.

Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie w zakładce Iławski Budżet Obywatelski.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net