Porządkujemy tereny podziemne
9 października 2019
Porządkujemy tereny podziemne

Dziś, tj. 9 października burmistrz podpisał umowę regulującą stosunki wodne na terenach miejskich.

Inwestycje tego typu związane z uregulowaniami wodnymi (czyli systemami podziemnymi) nie wydają się zbyt efektowne bo zwyczajnie ich nie widać. Nie powstaje nowy budynek a przestrzeń, na której się dzieje nie zmienia się w znaczący sposób. To jednak niezmiernie ważne przedsięwzięcia porządkujące teren, które służy poprawie systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta.

Umowa, która została dziś podpisana na Wykonanie robót budowlanych polegających na Uregulowaniu Stosunków Wodnych - Zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie dotyczy zadania złożonego z dwóch części. Pierwsza przewiduje budowę kolektora kanalizacji deszczowej pod torami kolejowymi linii E-65 i 353 (Warszawa-Gdańsk oraz Poznań-Skandawa) w Iławie czyli budowę kanalizacji deszczowej - skrzyżowanie kolektora kanalizacji deszczowej z torowiskiem linii kolejowych oraz ulicami Wojska Polskiego i Kolejową (odcinek D5 – D6) oraz wykonanie zabezpieczenia (konstrukcji odciążających z wiązek szyn, tzw. "typu szwajcarskiego") ruchu pociągów w trakcie wykonywania przejścia mikrotunelingiem pod czynnymi torami. Prace wykonają: Konsorcjum: SANIMET Sp. z o. o. ul. Kopalniana 10c, 42-271 Częstochowa (Lider) SANIMET - Krzysztof Grzywacz, ul. Kopalniana 10c, 42-271 Częstochowa (Partner ) za kwotę 3.970.649,10 zł . Druga z kolei część robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej od zalewiska Marzyńsko do rowu łąkowego - poza terenami zamkniętymi czyli budowę kanalizacji deszczowej na wyznaczonych odcinkach, przebudowę komory przepływowej, budowę punktu poboru wody, budowę ogrodzenia, odbudowa rowu Łąkowego - Strugi Radomno oraz rekultywację zieleni. Wykonawcą tej części jest firma Roboty Ziemne Roman Dobrzyński, ul. Lipowy Dwór 40D, 14-200 Iława, która wykonana zadanie za 1.825.181,99zł.
Prace mają potrwać do końca września przyszłego roku i są one częścią większego Projektu UE realizowanego  przez Gminę Miejską Iława pn. "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy", w skład którego wchodzą:

  1. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I,
  2. Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie.
  3. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II oraz
  4. Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych).

Logo Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko oraz Unii Europejskiej Funduszu Spójności

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net