Umowa podpisana!
11 września 2019
Umowa podpisana!

31 sierpnia 2019 roku Iława i Herborn zadeklarowały chęć dalszej współpracy. Podczas oficjalnej delegacji iławskiej w Herborn z okazji 20-lecia współpracy przedłużona została polsko-niemiecka umowa partnerska.

Dzięki gościnności ratusza w Herborn (Hesja, Niemcy) iławska delegacja w składzie Radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele samorządu z wiceburmistrz Dorotą Kamińską na czele, miała okazję wymienić się doświadczeniem oraz poznać rozwiązania problemów, z którymi boryka się zaprzyjaźniony samorząd. Oprócz uroczystego podpisania aktu przedłużającego współpracę przedstawiciele z Iławy wzięli udział w rozmowach z przedstawicielami magistratu Herborn dotyczącymi dalszych kierunków działań. W spotkaniu z udziałem strony niemieckiej ( burmistrz Herborn Hans Benner, sekretarz  Jörg Kring, przedstawiciel rady Werner Kessler oraz ratusza Diana Göbel) oraz polskiej ( zastępca burmistrza Dorota Kamińska, skarbnik  Iławy Joanna Wiśniewska, wiceprzewodniczący rady w Iławie Wojciech Szymański oraz Paulina Draszanowska z wydziału Komunikacji Społecznej) padła propozycja ze strony Herborn do wznowienia projektu Konferencji Sekretarzy Miast Partnerskich organizowanych na początku współpracy. Była to inicjatywa, dzięki której sekretarze i osoby odpowiadające za sprawne działanie jednostek samorządowych mogły wymieniać doświadczenia w kwestiach m.in. organizacji urzędu, realizacji inwestycji, pozyskiwania środków unijnych czy zarządzania zasobami ludzkimi. Iława z kolei zaproponowała rozszerzenie współpracy młodzieży o szkoły podstawowe (obecnie wymiany niemieckie działają tylko w szkołach średnich) oraz wymiany młodzieżowych stowarzyszeń sportowych m.in. ze Związkiem Tenisa Ziemnego. Rozmawiano także o możliwościach współpracy z lokalnymi środowiskami seniorów w związku z organizowanym co dwa lata przez ratusz Herborn wyjeździe ok 40 emerytowanych pracownikow samorządu i społek miejskich  z Herborn i okolic. Obie strony zadeklarowały otwartość na dalszą współpracę, m.in. przy wsparciu merytorycznym utworzenia muzeum w Iławie. Burmistrz Hans Benner jako przewodniczący stowarzyszenia prowadzącego regionalne muzeum w Herborn -Seelbach zaproponował pomoc w tym zakresie. Ze strony iławskiej padło również zaproszenie delegacji z Herborn na przyszłoroczną uroczystości 715-lecia Iławy. Zarówno wiceburmistrz Dorota Kamińska jak i burmistrz Hans Benner podkreślali potrzebę angażowania mieszkańców miast do uczestniczenia w wymianach i czerpaniu obopólnych korzyści. Przedstawiciele Herborn zobowiązali się do przekazania ustalonych pomysłów na współpracę przyszłej burmistrz Katji Gronau, która obejmie urząd w połowie września.
Podczas wizyty delegacja z Iławy zwiedziła także siedzibę parlamentu w stolicy landu, Wiesbaden, wzięła udział w uroczystości podsumowania współpracy oraz pożegnaniu ustępującego po 18 latach burmistrza Hansa Bennera. Teraz kolej na rewizytę podczas 715-lecia Iławy już w czerwcu przyszłego roku.

Na czym polega współpraca z niemieckim partnerem? Czyli o przyjaźni polsko-niemieckiej słów kilka...
30 kwietnia 1998 roku w Herborn i 21 listopada w Iławie została podpisana oficjalna umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy samorządami miast- Iławy w Polsce oraz Herborn w Niemczech. Natomiast początki współpracy sięgają już 1993 roku kiedy to wszystko zaczęło się od jednego telefonu i porozumienia dyrektora Johanneum Gymnasium w Herborn i Licem Ogólnokształcącego w Iławie. Początkowo, przy zawieraniu umowy partnerskiej głównym celem, którym się kierowano była chęć zbliżenia do siebie polskiej i niemieckiej młodzieży, walka ze stereotypami oraz aktywny udział w pojednaniu obu krajów. W trakcie wieloletniej współpracy miast zakres działań znacznie się poszerzył. Kooperację Iławy i Herborn prowadzono już nie tylko na płaszczyźnie samorządowej, ale zajmowano się także ochroną środowiska, turystyką, sportem, edukacją i pomocą społeczną. W ramach współpracy w tych dziedzinach odbyły się m.in. warsztaty w ramach corocznych konferencji organizowanych przy współpracy Zielonych Płuc Polski, zawody sportowe, występy iławskich zespołów muzycznych i orkiestr w Herborn i niemieckich w Iławie czy Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Miast Partnerskich. Wielokrotnie miały miejsce także spotkania przedstawicieli władz samorządowych m.in. podczas konferencji sekretarzy miast partnerskich czy wizyt i wymiany pracowników samorządowych oraz radnych rad miejskich. Podjęcie tak wielu inicjatyw było możliwe dzięki nieustającej chęci obu stron do poszerzania pola współpracy. W 2010 roku dzięki wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej udało się zrealizować projekt współpracy w zakresie turystyki mający na celu promocję własnych produktów turystycznych wśród mieszkańców oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie gospodarki. Partnerstwo miast poszerzyło dzięki temu obszar swojej współpracy o turystykę i gospodarkę a podjęte rozmowy i wymiana doświadczeń, do których doszło w tym czasie znalazły swoje odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych obu miast. W 2012 roku Fundacja wsparła Iławę również w realizacji projektu mającego na celu poszerzenie współpracy w dziedzinie kultury. Dzięki niej oraz dzięki uprzejmości pana Burmistrza Hansa Bennera i pomocy pracowników urzędu Herborn udało się zorganizować wystawę prac iławskich artystów w Herborn, prezentująca zabytki architektoniczne Iławy i okolic, która w połączeniu z rysem historycznym i bezpośrednim udziałem artystów w wernisażu wskazała tym samym na wspólną przeszłość i dziedzictwo kulturowe narodu polskiego i niemieckiego. Takich polsko-niemieckich działań było o wiele więcej, a ich wspólnym mianownikiem zawsze była chęć czerpania od siebie nawzajem na wszystkich możliwych płaszczyznach, inspiracji do budowania dobrej przestrzeni dla mieszkańców obu miast.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net