Konsultacje społeczne ws. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego
29 sierpnia 2019
Konsultacje społeczne ws. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego

Burmistrz Miasta Iławy ogłosił konsultacje społeczne dotyczące wymagań jakie powinien spełniać projekt uchwały o budżecie obywatelskim. W procedurze IBO zaproponowano szereg zmian, które zostały przygotowane przez specjalnie powołany do tego zespół. Podstawowa informacja jest taka, że w tej edycji przewidziane jest 250 tys. zł, które będą rozdzielone na wydatki twarde i miękkie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak będzie wyglądała procedura IBO oraz podzielić się swoimi przemyśleniami zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Mają one na celu zebranie opinii i pozyskanie dodatkowych informacji, doświadczeń i sugestii - tych nigdy za wiele.

W konsultacjach może wziąć udział każdy, a ich forma jest banalnie prosta. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie, lub wziąć udział w spotkaniu. Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje oraz link do pełnej treści zarządzenia.

  • Forma konsultacji:
  1. umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ilawa.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Iławy w celu zebrania, w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą dołączonego formularza uwag, pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami.
  • Terminy:
  1. rozpoczęcie i zakończenie konsultacji ustala się od dnia 29 sierpnia 2019 roku do dnia 11 września 2019 roku;
  2. bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami ustala się na dzień 9 września 2019 roku o godzinie 16:30 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wiejskiej 2D.

Wypełnione formularze uwag należy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2019 roku na:

  1. adres poczty elektronicznej: ibo@umilawa.pl,
  2. adres: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13 14-200 Iława (decyduje data wpływu),
  3. osobiście – adres j.w.

Uwagi lub wnioski zgłoszone po dniu 11 września 2019 roku nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:
Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net