Iławska EKOMARINA z nowym sprzętem!
15 lipca 2019
Iławska EKOMARINA z nowym sprzętem!

Już są pierwsze materialne efekty realizacji Projektu "Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie" .

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku Gmina Miejska Iława podpisała umowę na współfinansowanie realizacji tegoż projektu. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE (Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) i stanowią 85% tzw. kosztów kwalifikowanych. Zakres projektu obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów przystani (pomosty cumownicze, magazyn sprzętu żeglarskiego z warsztatem szkutniczym), zakup pływającego sprzętu żeglarskiego, w celu stworzenia właściwych warunków dla prowadzenia szkoleń i kursów żeglarskich dla dzieci i młodzieży.
Do końca czerwca zakupiono większość sprzętu do szkolenia żeglarskiego z osprzętem, przewidzianego w Projekcie. Są to jednostki pływające: łodzie typu LASER (3 szt.); łodzie OPTIMIST (10 szt.); łódź asekuracyjna (ponton typu RIB z silnikiem 40KM) przyczepy transportowe (2szt.); łodzie typu OMEGA (2szt.), a także zakupiono zestaw ratownictwa medycznego WOPR.
W sezeonie żeglarskim 2019 r. na obiekcie ekomariny będą już funkcjonowały wszystkie jednostki pływające (m.in. łodzie OPTIMIST, LASER, OMEGA, łódź asekuracyjna), wyposażenie pierwszej pomocy WOPR oraz sala szkoleniowa z wyposażeniem w celu prowadzenia szkoleń żeglarskich.

Za organizację i przeprowadzanie zajęć i zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019-2021, wynikających z założeń projektu "Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie" odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Sportów Wodnych z siedzibą przy ul. Chodkiewicza w Iławie (www.sswmos.pl). 

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Warmii i Mazur oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net