Burmistrz zmniejsza umorzenia podatkowe
11 lipca 2019
Burmistrz zmniejsza umorzenia podatkowe

Od początku 2019 roku do Urzędu Miasta Iławy wpłynęło ponad 60 wniosków o ulgi podatkowe od osób fizycznych i prawnych. Siedemnastu wnioskodawców uzyskało całkowite umorzenie, a dziewięciu tylko częściowe. Łączna kwota umorzeń za I półrocze to kwota ok 67 tys. zł. Sześciu podatnikom rozłożono zaległości podatkowe na raty, a kolejnym pięciu odroczono termin zapłaty.

Do każdego ze złożonych wniosków zostały załączone wymagane dokumenty takie jak: zeznania podatkowe za minione lata, zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis oraz co najważniejsze – uzasadnienie swojej prośby. Dlaczego ta informacja jest tak ważna? Ponieważ takiej formy pomocy udziela się wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Niestety te dwa terminy nie są dość jednoznaczne, a szczegółowa interpretacja należy do organu podatkowego – w tym przypadku burmistrza Iławy. Dopiero po zbadaniu całej sytuacji podatnika (finansowej, rodzinnej, społecznej itp.) może on podjąć decyzję o umorzeniu lub nie.

- Zgodnie z moją deklaracją wyborczą zmniejszam umorzenia podatkowe – komentuje burmistrz Dawid Kopaczewski. - W całym 2018 r. wyniosły one ponad 513 tys. złotych! W pierwszym półroczu 2018 r. burmistrz Żyliński umorzył aż 221 780,61 zł. Ja zaś, w tym samym okresie roku 2019, tylko 67 329,98 zł. Umorzenia powinny być stosowane tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach – dodaje Kopaczewski. - Mniej umorzeń oznacza więcej pieniędzy w miejskim budżecie na sport, kulturę, ławki, kosze na śmieci czy sprzątanie.

Przypomnijmy, że oprócz umorzeń wynikających z kompetencji włodarza Iławy, podatnikom w Iławie przysługują także ulgi związane z rozwojem prowadzonej działalności. Jak czytamy we właściwej uchwale

„Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i nowo zakupione budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiące nową inwestycję w rozumieniu przepisów rozporządzenia. (...) Zwolnienie, o którym mowa (...) udziela się od momentu powstania obowiązku podatkowego i przysługuje ono przez okres:

  • 18 miesięcy w przypadku utworzenia od 10 do 30 nowych miejsc pracy,
  • 24 miesiące w przypadku utworzenia od 31 do 50 nowych miejsc pracy,
  • 36 miesięcy w przypadku utworzenia od 51 do 90 nowych miejsc pracy,
  • 48 miesięcy w przypadku utworzenia powyżej 90 nowych miejsc pracy.

Utworzenie w nowych miejscach pracy, miejsc pracy dla kobiet w ilości co najmniej 50% lub miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ilości co najmniej 10% skutkuje wydłużeniem o 12 miesięcy okresu zwolnienia...”
(Uchwała nr L/510/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 czerwca 2014 r. - link).

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net