Ciąg dalszy ścieżek za Wyspą Młyńską!
26 czerwca 2019
Ciąg dalszy ścieżek za Wyspą Młyńską!

Miasto Iława złożyło wniosek i otrzymało dotację na realizację kolejnego etapu projektu realizowanego na terenie Wyspy Młyńskiej pn. "Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III", który pozwoli na kontynuację ścieżek za wiaduktem kolejowym.

Przypomnijmy, że oddany we wrześniu 2017 r. teren budowy przy ul. Kościuszki ukazał się mieszkańcom i turystom jako zorganizowana strefa do aktywnej rekreacji i wypoczynku, był to pierwszy etap całej koncepcji na ten teren. Ideą stworzenia infrastruktury rekreacyjnej na Wyspie Młyńskiej było rozszerzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej Iławy w oparciu o posiadane walory przyrodnicze wyspy znajdującej się w otoczeniu rzek: Młynówki i Iławki.Powstał tu park rekreacyjny na rodzinne spacery czyli przestrzeń do wypoczynku w kontakcie z przyrodą, wzbogacony o dodatkowe elementy takie jak: fontanna, pergole z roślinnością, siłownie terenowe, linarium oraz trampoliny. Drugi projekt realizowany na Wyspie Młyńskiej był hołdem w stronę rowerzystów i polegał na budowie tras rowerowych wraz z infrastrukturą oraz ciągu pieszego o nawierzchni naturalnej. Powstałe nowe trasy na Młyńskiej stanowią jednocześnie kontynuację istniejących ścieżek pieszo-rowerowych nad rzeką Iławką. Ich bieg zaczyna się tuż za kładką wybudowaną nad rzeką Młynówką i prowadzi wzdłuż lewego brzegu Małego Jeziora Iławskiego, w kierunku południowo - wschodnim, do wiaduktu kolejowego. To tu właśnie kończy się obecnie trasa rekreacyjna, nad czym ubolewa wielu rowerzystów i biegaczy w Iławie. Tym bardziej, że przyroda w tym miejscu jest wyjątkowo piękna a tutejsze tereny są wciąż  nieodkryte przez mieszkańców. Z myślą o nich oraz wszystkich tych, którzy kochają spacery w okolicznościach przyrody mamy dobrą wiadomość! Miastu udało się otrzymać dotację na realizację III etapu projektu, w ramach którego powstanie dodatkowy kilometr ścieżki prowadzącej dalej wzdłuż rzeki Iławki w kierunku Małego Jeziora Iławskiego aż do wysokości ulicy Sosnowej i Świerkowej.
W przyszłości planowana jest rozbudowa tutejszych tras aż do granic miasta! 

III etap projektu wpisuje się i realizuje cele RPO WiM na lata 2014-2020, oś. priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologiczne i związany jest ściśle z ochroną różnorodności biologicznej poprzez zachowanie siedlisk istniejących tam gatunków ptaków i roślinności stworzenie tzw. korytarza ekologicznego. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Warmii i Mazur oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szacunkowy całkowity koszt wynosi 8.32 mln złotych, z czego dofinansowanie w wys. 85% to ok 7.07 mln zł. 

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net