Duża kasa znów popłynie do Iławy
4 czerwca 2019
Duża kasa znów popłynie do Iławy

Na początku maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, iż projekt "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy", przygotowany przez Gminę Miejską Iława został wybrany do dofinansowania, jako projekt podstawowy w konkursie o środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość ogólna Projektu, to 10, 013 mln zł, wnioskowane współfinansowanie, to 6, 5 mln zł. Zakres obejmuje 4 zadania:

  1. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie) – zrealizowane.
    Więcej o tej części inwestycji pisaliśmy już lipcu ubiegłego roku - zobacz artykuł (LINK)
  2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) - do realizacji w latach 2020-2021.
  3. Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie - do realizacji w latach 2019-2020
  4. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami kolejowymi w ul. Nowomiejskiej w Iławie) - do realizacji w roku 2021. 
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net