Kto zostanie dyrektorem ICK?
27 maja 2019
Kto zostanie dyrektorem ICK?

Urząd Miasta Iławy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Iławskiego Centrum Kultury. To pewnego rodzaju nowość, ponieważ dotychczas powołanie nowego szefa iławskiej kultury odbywało się na zasadzie nominacji w oparciu o opinię środowiska artystycznego.

- Przede wszystkim jest to spełnienie mojej obietnicy wyborczej. Dzięki tej zmianie chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy kandydatów na to stanowisko - komentuje burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski. - W ten sposób otwieramy się nie tylko na mieszkańców Iławy, ale także poprzez reklamę w mediach na cały nasz region. Dzięki temu rozwiązaniu urząd staje się także bardziej transparentny. Podobna procedura będzie także miała miejsce w przypadku prezesów spółek miejskich. W ten sposób chcemy uwolnić oddolną energię i nie narzucać konkretnych nazwisk, czy sylwetek – dodaje burmistrz.

Nowością oprócz samego konkursu jest także skład komisji konkursowej. Członkowie to nie tylko przedstawiciele urzędu (Zastępca Burmistrza Miasta Iławy, Skarbnik Miasta Iławy i Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej), ale także przedstawiciele Rady Miejskiej, Rady Kultury i załogi ICK.

Oprócz zwyczajowych wymagań niezbędnych takich jak wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 5 lat, niekaralność, znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, administracji oraz kultury i działalności kulturalnej, dochodzą także wymagania dodatkowe. Możemy tu wyliczyć takie kompetencje jak:

  • doświadczenie w działalności w dziedzinie kultury,
  • znajomość problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury,
  • osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
  • doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,
  • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewnych,
  • co najmniej 3 - letnim staż pracy na stanowisku kierowniczym m.in. w instytucjach kultury, urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej lub innych podmiotach,
  • zdolności organizatorskie,
  • umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, kreatywność i inicjatywa, umiejętność dobrej organizacji pracy, odporność na stres,
  • dobra znajomoć przynajmniej jednego języka obcego, w szczególności języka angielskiego,
  • prawo jazdy kat. B.

- Liczę na duże zainteresowanie tym ogłoszeniem, a od kandydata oczekuję bycia dobrym menadżerem tej jednostki, ale także bycia otwartym na potrzeby mieszkańców i lokalnych środowisk artystycznych – mówi dalej Kopaczewski.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego oraz kwestionariusz osobowy są do pobrania poniżej.

Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net