Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej
8 maja 2019
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej

Przedstawiamy Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2019 r. dotyczący m.in. zatrudnienia, przeciętnego wynagrodzenia oraz produkcji przemysłowej w naszym województwie opublikowanym przez Urząd Statystyczny w Olsztynie.

Szczegółowy raport dostępny jest w pełnym komunikacie udostępnionym poniżej.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. ukształtowało się na poziomie 149,1 tys. osób, tj. o 1,5% wyższym niż przed rokiem (w marcu ub.r. – wzrost o 2,6%).

W marcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowano 6,3 tys. osób bezrobotnych, tj. o 5,7% mniej niż przed miesiącem i o 11,0% mniej niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w liczbie osób nowo zarejestrowanych ogółem był niższy niż przed rokiem o 0,7 p. proc. (85,9%). Zmniejszył się także udział osób dotychczas niepracujących (o 0,5 p. proc. do 11,1%).

Wykres1


Wzrosło również przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw i wyniosło 4069,65 zł, było o 7,2% wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. (przed rokiem wzrost o 4,7%).
W porównaniu do marca ub.r. wzrost przeciętnych wynagrodzeń odnotowano m.in. w sekcji informacja i komunikacji (o 11,3%), przetwórstwo przemysłowe (o 9,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 8,3%), administrowanie i działalności wspierająca (o 6,2%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 5,9%). Spadek wystąpił m.in. w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,6%).

Wykres2

Pełen komunikat dostępny do pobrania poniżej

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net