Rada Kobiet już z oficjalnym składem!
24 kwietnia 2019
Rada Kobiet już z oficjalnym składem!

23 kwietnia 2019 r. , od tego dnia formalnie działa Rada Kobiet w Iławie. Znamy już nazwiska 14 pań, które będą walczyć o sprawy kobiet ( i nie tylko) w naszym mieście.

Czym jest Rada Kobiet?
Rada Kobiet jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym powołanym przez Burmistrza Miasta Iławy na okres trzech lat. 

Jakie ma zadania?
Do zadań Rady Kobiet należy w szczególności:

 • analiza polityki Miasta pod względem potrzeb kobiet,
 • wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Miasta,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet w Mieście oraz równouprawnienia
 • diagnoza sytuacji kobiet w Iławie
 • edukacja mieszkańców i mieszkanek w każdym wieku dotycząca równouprawnienia, praw kobiet
 • edukacja obywatelska
 • wspieranie organizacji akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy dotyczące kobiet oraz równouprawnienia
 • monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki rodzinnej (między innymi udzielanego wsparcia, dostępności żłobków i przedszkoli)
 • monitorowanie działań Miasta pod kątem realizacji polityki społecznej i senioralnej
 • współpraca z innymi radami, zespołami, organizacjami funkcjonującymi w Mieście,
 • podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej w Mieście. 

Kto może w niej zasiadać?
W Radzie Kobiet mogą zasiadać osoby pełnoletnie - kobiety, których miejscem zamieszkania oraz centrum działalności społecznej i zawodowej jest Iława.

Jak wygląda skład Rady kadencji 2019-2021?

 1.  Małgorzta Ilkiewicz 
 2.  Teresa Laskowska
 3. Aneta Podwojewska
 4. Joanna Grajnert
 5. Aleksandra Jabłońska
 6. Genowefa Korzeniewska
 7. Dorota Stadnicka
 8. Alina Kostkowska - Kotlińska
 9. Edyta Kocyła Pawłowska
 10. Dominika Malewicz
 11. Małgorzata Stopikowska
 12. Cecylia Cywińska
 13. Katarzyna Dzik
 14. Justyna Lugowska-Rohde

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!

Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net