Żeglarstwo marką i siłą Iławy
12 kwietnia 2019
Żeglarstwo marką i siłą Iławy

W czerwcu ubiegłego roku Gmina Miejska Iława podpisała umowę na współfinansowanie realizacji projektu pn. Rozwój pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UE (Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) i stanowią 85% tzw. kosztów kwalifikowanych.

Zakres projektu obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów przystani (pomosty cumownicze, magazyn sprzętu żeglarskiego z warsztatem szkutniczym), zakup pływającego sprzętu żeglarskiego, w celu stworzenia właściwych warunków dla prowadzenia szkoleń i kursów żeglarskich dla dzieci i młodzieży.

Żeglarstwo, ściśle związane z przedmiotem projektu, to dyscyplina sportów wodnych uprawiana na jednostkach pływających napędzanych siłą wiatru za pośrednictwem żagli. Ten rodzaj sportu zaspokaja różnorodne potrzeby człowieka, m.in. poznawcze, estetyczne, emocjonalne, kulturalne. Kształtuje on specyficzny model zachowań. Uczy i rozwija racjonalne myślenie, wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin (umiejętność prowadzenia łodzi, zasady bezpieczeństwa na akwenach, tradycje żeglarskie, meteorologia, budowa zbiorników wodnych, węzły żeglarskie, elementy fizyki, ratownictwo, i inne). Ponadto ciągły styk człowieka z przyrodą stanowi również element terapeutyczny. Przebywanie na łonie natury, z dala od ruchu ulicznego, wycisza, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny człowieka. Ma istotny wpływ na rozładowywanie napięć. Żeglarstwo, to nie tylko ruch na świeżym powietrzu, ale także doskonały relaks i odpoczynek. Delektowanie się pięknem przyrody łagodzi stany napięcia emocjonalnego, poprawia nastrój, przeciwdziała depresji oraz integruje ludzi.

Istotne znaczenie w kontekście pozaszkolnych form kursów i szkoleń żeglarskich, ma również nauka działania w zespole. W obecnych realiach negatywnego oddziaływania komputerów na rozwój dzieci i młodzieży, społecznym problemem staje się brak lub problem ich integracji z rówieśnikami i wspólną realizacją różnych aktywności. Dzięki uczestnictwu w szkółkach żeglarskich będą mieli możliwość zawarcia nowych znajomości i zrobić coś razem. Żeglarstwo to również nauka umiejętności taktycznych, strategicznych, planowania i analizy – do zastosowania nie tylko w regatach / wyścigach żeglarskich ale również bardzo przydatna w innych obszarach i etapach życia.

Zakres Projektu:

 • Rozbudowa i przebudowa istniejącego pomostu do cumowania – wzrost o 8 stanowisk, w tym wyposażenie w dystrybutory wody i energii elektrycznej 2 szt.
 • Budowa nowego pomostu do cumowania nr 2 – ilość stanowisk 22, w tym wyposażenie w dystrybutory wody i energii elektrycznej 6 szt.
 • Budowa pomostu nr 3 dla małych jednostek – konstrukcja umożliwiająca wodowanie i ręczne wyciąganie małych łodzi np. klasy „Optimist”.
 • Budowa nawierzchni utwardzonych i zmiany w zagospodarowaniu terenu
 • Budowa instalacji do odbioru i odprowadzania ścieków i wód zęzowych z jednostek pływających                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • Budowa zbiornika olejów przepracowanych z jednostek pływających
 • Przebudowa pomieszczeń w parterze budynku B na magazyn sprzętu żeglarskiego warsztatem szkutniczym
 • Wyposażenie: magazynu sprzętu żeglarskiego;  warsztatu szkutniczego, biura i sali szkoleniowej
 • zakup  sprzętu do szkolenia żeglarskiego z osprzętem – jednostki pływające: łodzie typu LASER (3 szt.); łodzie OPTIMIST (10 szt.); jacht szkoleniowy (1szt.); łódź asekuracyjna (ponton typu RIB  z silnikiem 40KM)' przyczepy transportowe (2szt.); łodzie typu OMEGA (2szt.)
 • zakup zestawu ratownictwa medycznego WOPR
   

W sezonie żeglarskim 2019r. będą już funkcjonowały na obiekcie ekomariny wszystkie jednostki pływające (m.in. łodzie OPTIMIST, LASER, OMEGA, łódź asekuracyjna), wyposażenie 1 pomocy WOPR oraz sala szkoleniowa z wyposażeniem w celu prowadzenia szkoleń żeglarskich. W przyszłym sezonie żeglarskim będzie gotowy jacht żaglowy oraz nowe pomosty i pomieszczenie magazynu i sprzętu żeglarskiego z warsztatem drobnych napraw szkutniczych.W marcu bieżącego roku Burmistrz rozstrzygnął konkurs, wybierając Stowarzyszenie Sportów Wodnych z siedzibą przy ul. Chodkiewicza w Iławie, jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019-2021, wynikających z założeń projektu "Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie".

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Warmii i Mazur oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net