Problem z utrzymaniem czystości na terenie Iławy - co zrobić z tym fantem?
12 kwietnia 2019
Problem z utrzymaniem czystości na terenie Iławy - co zrobić z tym fantem?

W związku z narastającym problemem utrzymania czystości i porządku wokół pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach zabudowy wielorodzinnej, w Urzędzie Miasta Iławy zorganizowane zostało spotkanie z zarządcami budynków wielorodzinnych. Do udziału w spotkaniu poproszeni zostali radni Rady Miejskiej w Iławie oraz przedstawiciel firmy "KOMA".

Podczas spotkania poruszono przede wszystkim temat korzystania z terenów miejskich przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w celu gromadzenia odpadów komunalnych oraz omówiono nieprawidłowości w sposobie zbierania i usuwania odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zbieranych, jak również odpadów problemowych, jak np. odpady budowlane czy wielkogabarytowe. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na problem odpadów opakowaniowych podrzucanych przez sklepy do kontenerów na odpady komunalne, prosili o zwiększenie liczby pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zmiany terminu odbioru odpadów z tworzyw sztucznych (z wtorku na piątek), dzielili się również doświadczeniami w sposobie zbierania odpadów w pojemnikach ustawionych w osłonach śmietnikowych. Takim dobrym przykładem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zielonej 76 i 76A. Spółdzielnia "Przyszłość" zwiększy w roku obecnym liczbę wiat do 15 sztuk. Z informacji przekazywanych przez Zarządców nieruchomości wynika, że jest zainteresowanie wspólnot ustawianiem wiat śmietnikowych. Do Burmistrza Miasta wpływają już pierwsze pisma o zgodę na ich ustawienie na terenie miejskim.

Zarządcy nieruchomości zostali zobowiązani do uregulowania sytuacji prawnej korzystania z terenów miejskich w celu gromadzenia odpadów komunalnych.

Uwagi, i prośby, które zostały złożone na spotkaniu, Burmistrz Miasta przekaże do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net