Zdecyduj jak Iława ma inwestować w mieszkańców
26 marca 2019
Zdecyduj jak Iława ma inwestować w mieszkańców

Angażujesz się w życie miasta? Znasz potrzeby mieszkańców? Dołącz do zespołu!
Burmistrz Miasta Iławy ogłasza nabór dla organizacji pozarządowych i mieszkańców niezrzeszonych w organizacjach do zespołu ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do zadań zespołu należeć będzie przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego, zawierających w szczególności:

  1. procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji;
  2. kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;
  3. harmonogram Iławskiego Budżetu Obywatelskiego;
  4. sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Iławie.

Zadaniem zespołu będzie także weryfikacja formalna zgłoszonych projektów. Zgłaszać się mogą osoby pełnoletnie, których miejscem zamieszkania oraz centrum działalności społecznej lub zawodowej jest Iława. Osoby zainteresowane udziałem w zespole powinny wypełnić formularz internetowy lub w wersji papierowej (zamieszczony poniżej lub w Wydziale Komunikacji Społecznej – pok. 314) w terminie do 10 kwietnia 2019 r.

Na podstawie naboru do zespołu powołanych będzie łącznie 5 osób, pozostali członkowie będą składać się z pracowników ratusza oraz radnych Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta. W terminie do 19 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta Iławy wybierze spośród zgłoszonych ofert członków zespołu. Imienny skład oraz regulamin pracy zespołu zostanie ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy.

Pliki do pobrania:
Zobacz także:
Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net