Ogólnopolska akcja profilaktyki czerniaka z mocnym akcentem w Iławie
25 marca 2019
Ogólnopolska akcja profilaktyki czerniaka z mocnym akcentem w Iławie

W ramach współpracy warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z iławskim Urzędem Miasta, w dwóch szkołach tj. Szkole Podstawowej nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie oraz Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie zorganizowano cykl zajęć opracowanych przez Akademię Czerniaka – sekcję Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Nadrzędnym celem tych lekcji było zwiększenie świadomości społecznej w zakresie nowotworu poprzez popularyzację metod skutecznej profilaktyki. Na zajęciach uczniowie zapoznali się ze złotymi zasadami profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry i różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami.

Organizatorem Głównym akcji było Studenckie Koło Naukowe Onkoma, które działa przy Oddziale zabiegowym Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów informacyjnych promujących walkę z nowotworem czerniaka. Materiały zawierają ulotkę i plakat oraz sześć krótkich filmów prezentujących zasadę ABCDE w czerniaku. Pierwsze pięć filmów omawiaja poszczególne litery w zasadzie ABCDE czerniaka, natomiast ostani film to podsumowanie tej zasady.

PODSUMOWANIE - czyli Czerniakowe ABCDE

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net