Ruszyła rekrutacja do przedszkoli, od kwietnia ruszy nabór do szkół
20 lutego 2019
Ruszyła rekrutacja do przedszkoli, od kwietnia ruszy nabór do szkół

Jak co roku, wiosną, rozpoczyna się rekrutacja do szkół i przedszkoli. Po reformie oświaty oraz wprowadzeniu nowych przepisów o ochronie danych osobowych w tym roku przebiega ona nieco inaczej.

Główna różnica polega na tym, że dokumenty można pobrać i należy składać wyłącznie w placówkach, do których chcemy posłać nasze dziecko – mówi Renata Kamińska – dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (MZOSiP). - Przedszkola nie posiadają obwodów, a obwody dla szkół określa się już od wielu lat. W związku z wprowadzoną reformą i przekształceniem dwóch gimnazjów w szkoły podstawowe tj, zmianą sieci szkół Uchwałą Rady Miasta zostały zmienione obwody - dodaje.

Jak zatem wygląda rekrutacja do przedszkoli?

Pierwszy termin to deklaracja kontynuacji dla dzieci, będących już w przedszkolach, którą należy złożyć w danym przedszkolu od 22 do 28 lutego. Następnie od 1 do 29 marca można składać wnioski o przyjęcie nowych dzieci do przedszkoli. - Każdy rodzic może złożyć wniosek do trzech przedszkoli, a kolejność złożenia wskazuje priorytet wybranej placówki – dopowiada dyrektor Kamińska. - Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 19 kwietnia br.

O przyjęciu decydują w pierwszej kolejności kryteria ustawowe, tj:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka lub jednego z opiekunów,
 • niepełnosprawność obojga opiekunów,
 • dzieci wychowywane przez samotnych rodziców,
 • dzieci objęte pieczą zastępczą.

Dodatkowo gdy w danej placówce będą jeszcze wolne miejsca, nabór stosuje kryteria ustalone przez Radę Miejską, tj:

 • podleganie przez dziecko rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu (6 latki),
 • dzieci rodziców pracujących, albo pobierających naukę w trybie stacjonarnym,
 • jeżeli do przedszkola uczęszcza, albo w ciągu trzech lat uczęszczało rodzeństwo,
 • zadeklarowanie przez rodziców korzystania z pełnej oferty przedszkola (powyżej 8 godzin),
 • jeżeli w danym roku wniosek do danego przedszkola składa również rodzeństwo.

Jak przebiega nabór do szkół?

W Iławie obowiązują obwody, – informuje dyrektor MZOSiP – ale rodzice spoza obwodów mogą także od 1 kwietnia do 30 kwietnia składać wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

Kryteria przyjęcia do szkół są również jasno określone. Z uchwały Rady Miejskiej dowiadujemy się, że o przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje:

 • wielodzietność rodziny,
 • rodzeństwo uczęszczające do danej szkoły,
 • co najmniej jeden z rodziców jest zatrudniony u pracodawcy, który ma siedzibę firmy w obwodzie szkoły,
 • posiadanie wspierającego rodziców w wychowaniu kandydata członka rodziny (np. babcia, dziadek) zamieszkałego w obwodzie szkoły,
 • rodzic jest absolwentem danej szkoły,
 • występowanie co najmniej jednej z wymienionych okoliczności: niepełnosprawność ucznia, rodziców, lub rodzeństwa, samotne wychowywanie przez rodzica, piecza zastępcza.

Przede wszystkim zachęcam do zapoznania się z ofertą danej placówki, do której chcecie Państwo posłać swoje pociechy – kończy Kamińska. - Szczegółów na temat szkół można szukać w internecie na stronach internetowych szkół lub przedszkoli oraz w mediach społecznościowych. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że wszystkie szkoły w mieście są już dostosowane do nowych realiów wynikających z reformy oświaty i przygotowane czekają na nowych uczniów.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net