Sprawdź co kryje Wyspa Młyńska?
28 listopada 2018
Sprawdź co kryje Wyspa Młyńska?

Projekt pn. "Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne", czyli park rekreacyjny na Wyspie Młyńskiej.

Oddany we wrześniu 2017 r. teren budowy przy ul. Kościuszki ukazał się mieszkańcom i turystom jako zorganizowana strefa do aktywnej rekreacji i wypoczynku. Ideą stworzenia infrastruktury rekreacyjnej na Wyspie Młyńskiej było rozszerzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej Iławy (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kajakowej) w oparciu o posiadane walory przyrodnicze wyspy znajdującej się w otoczeniu rzek: Młynówki i Iławki.

Obszar ten powiązany jest funkcjonalnie z istniejącym zagospodarowaniem turystycznym. Stanowi jego kontynuację, lecz w znacznie szerszym zakresie. Poza trasami pieszo - rowerowymi znajdziemy tu dodatkowe elementy rekreacji takie jak: fontanna, pergole z roślinnością, siłownie terenowe, linarium oraz trampoliny. Całość stanowić będzie zorganizowaną przestrzeń do wypoczynku w kontakcie z przyrodą.

Utworzona strefa turystyczno - rekreacyjna w formie parku obejmuje następujące elementy:

  • mała architektura: ławki i kosze na śmieci oraz urządzenia umożliwiające aktywny pobyt (siłownie terenowe, elementy placu zabaw);
  • pergola z fontanną akcentująca wejście do parku, umożliwiająca organizowanie imprez okolicznościowych;
  • budynek o funkcji zaplecza sanitarnego i technicznego przy wejściu na plażę trawiastą (sanitariaty, przebieralnie, sezonowe natryski, ochrona i dozór parku) z panelami fotowoltaicznymi;
  • zagospodarowanie cypla przy Małym Jeziorze Iławskim na strefę wypoczynkową w postaci trawiastej plaży do zażywania kąpieli słonecznych;
  • prefabrykowane kładki wykonane z przęseł kompozytowych, zapewniające ciągłość tras pieszych i rowerowych (przejścia przez rzekę Iławkę i Młynówkę) wraz z podświetlonymi barierkami;
  • różnorodne nasadzenia zieleni wraz z systemem nawadniania;
    Ponadto uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną: oświetlenie ledowe, monitoring wizyjny, przyłącza wod-kan (na potrzeby fontanny i sanitariatów).

Dzięki wydzieleniu i urządzeniu miejsca do obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego z odpowiednim zapleczem sanitarnym i technicznym - ograniczeniu ulegnie dotychczasowa dowolna eksploatacja tej przestrzeni stanowiącej obszar chronionego krajobrazu (OCHK Doliny Dolnej Drwęcy), szczególnie jeśli chodzi o działania destrukcyjne takie jak niszczenia siedlisk, płoszenia bytującej fauny itp.

Park rekreacyjny przy ul. Kościuszki zyskał nowe oblicze w ramach projektu unijnego pn. "Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele turystyczno - rekreacyjne w ramach projektu "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego"". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 6 osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo, działanie: Dziedzictwo naturalne, poddziałanie: Efektywne wykorzystanie zasobów. Całkowita wartość projektu unijnego wyniosła ostatecznie 9,06 mln złotych w tym dofinansowanie unijne w wysokości 3,88 mln.

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Warmii i Mazur oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

_____________________

Projekt pn. "Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie".

Kolejnym punktem na mapie Iławy wzbogacającym miasto o nowe atrakcje turystyczno - rekreacyjne (z dedykacją dla rowerzystów) jest kontynuacja tras rowerowych, których bieg zaczyna się tuż za kładką wybudowaną nad rzeką Młynówką. Rowerowa ścieżka asfaltowa oraz mineralno - żwirowy ciąg pieszy prowadzone są wzdłuż lewego brzegu Małego Jeziora Iławskiego w kierunku południowo - wschodnim ku linii kolejowej. Zakończenie tras przewidzianych na tym etapie robót budowlanych to wiadukt kolejowy.

Poza ciągami pieszo - rowerowymi teren uzbrojono w niezbędną infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo osób korzystających z uroków tego terenu tj. energooszczędne oświetlenie ledowe i monitoring wizyjny. Teren zieleni bogaty jest w różnorodną roślinność. Ponadto znajdziemy tu nietypowy element dekoracyjny - trejaż w kształcie ryby, który w połączeniu z nasadzonymi u jego podnóża pnączami będzie tworzyć barwną roślinną kompozycję.

Obecnie rzeka Iławka jest znanym i uczęszczanym szlakiem wykorzystywanym przez kajakarzy. Idea stworzenia tu ścieżki rowerowej jest zatem w pełni uzasadnionym i potrzebnym rozszerzeniem obecnej oferty turystycznej, tym bardziej, że cieszy się ona rosnącą popularnością wśród turystów. Jednocześnie rosnącym zainteresowaniem wyróżnia się turystyka rowerowa, co przemawiało za potrzebą rozszerzenia oferty dla tego rodzaju aktywnego wypoczynku. Szczególnie, że daje ona szansę na wydłużenie sezonu turystycznego i nie jest tak bardzo uzależniona od warunków pogodowych. Niewątpliwą zaletą zastosowania nawierzchni asfaltowej dla ścieżek rowerowych jest stworzenie możliwości płynnej jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.

Sieć biegnących na terenie Iławy ścieżek pieszo - rowerowych liczy obecnie około 40 km (liczba ta uwzględnia wszystkie ścieżki, również te wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych). Stan po realizacji tegorocznych projektów unijnych (ścieżki opisane w niniejszym artykule, ścieżki nad Wyspą Młyńską oraz trasy w lesie komunalnym przy ul. Sienkiewicza) wzrośnie o ok. 2,5 km.

Kontynuację tras rowerowych, poczynając od okolic cypla Wyspy Młyńskiej zrealizowano w ramach projektu unijnego pn. "Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż rzeki Iławki w Iławie w ramach projektu "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Iławskiego". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 6 osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo, działanie: Dziedzictwo naturalne, poddziałanie: Efektywne wykorzystanie zasobów. Całkowita wartość projektu unijnego wyniosła ostatecznie 3,82 mln złotych w tym dofinansowanie unijne w wysokości 2,32 mln.

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, Warmii i Mazur oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi
pogoda.net