Łańcuchy przekazane! Od dziś mamy nową władzę w mieście.
19 listopada 2018
Łańcuchy przekazane! Od dziś mamy nową władzę w mieście.

19 listopada odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Iławy 2018-2023, na której ślubowanie złożył nowy burmistrz- Dawid Kopaczewski. Wybrani zostali przewodniczący rady i jego zastępcy. 

Pierwszą sesję nowej kadencji Rady Miasta w Iławie 19 listopada 2018 roku zgodnie z procedurą zwołał Komisarz Wyborczy w Elblągu. Prowadzenie zgromadzenia przypada zawsze najstarszemu wiekiem radnemu, w tym wypadku był to pan Ryszard Foryś.

O godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Iławie,  po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, wszyscy wybrani w tegorocznych wyborach samorządowych radni zgodnie z art. 23a. ustawy o samorządzie gminnym złożyli ślubowanie:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

W obecności Radnych, pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek podległych a także zgromadzonej publiczności i przedstawicieli mediów nowo wybrany burmistrz Dawid Kopaczewski odebrał zaświadczenie o wyborze na urząd burmistrza Iławy i złożył ślubowanie:

"Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta"

Przekazanie władzy odbyło się przez założenie nowo wybranemu włodarzowi łańcucha - symbolu władzy burmistrzowskiej. Ustępujący burmistrz Adam Żyliński życzył Dawidowi Kopaczewskiemu powodzenia w podejmowaniu dobrych decyzji dla Iławy na kolejne pięć lat.

Podczas sesji Rada Miasta wybrała nowego przewodniczącego. Spośród dwóch kandydatur Michała Młotka i Adama Żylińskiego wybrano Michała Młotka (11 głosów do 10).Uroczystego przekazania łańcucha dokonał były przewodniczący Wojciech Szymański. Razem z Michałem Młotkiem przy stole prezydialnym zasiądą: Andrzej Rykaczewski oraz Wojciech Szymański.

Nowa Rada Miasta wraz z nowym burmistrzem decydować będą o najważniejszych sprawach Iławy przez kolejne 5 lat.

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net