Bezpłatna rehabilitacja dla seniorów
26 października 2018
Bezpłatna rehabilitacja dla seniorów

Jeszcze w tym roku rozpocznie się pilotażowy program rehabilitacji dla seniorów pt. "Zapobieganie niepełnosprawności osób powyżej 70 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Iławy". Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2023. 

Zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla całej populacji. Jest to jednak niewystarczająca ilość w stosunku do potrzeb. Kolejki oczekujących są bardzo długie. Program ten jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych dostępnych w ramach NFZ.

Przeprowadzane od 2017 roku badania wśród seniorów i osób z ich otoczenia pokazały, że ponad 90% ankietowanych oczekuje wsparcia w obszarze zdrowia oraz wskazuje na trudności i długość oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne. Dlatego przeprowadzone zostały rozmowy ze specjalistami z zakresu rehabilitacji co skutkowało podpisaniem porozumienia o współpracy z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A., w którym obie strony zobowiązały się do podjęcia wszelkich działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia problemów zdrowotnych społeczeństwa.

Na początku programu obejmie swoim zasięgiem 50 osób, w późniejszych latach zakres zwiększy się do 100 osób rocznie.

Dla kogo jest program?

Do programu zostaną zakwalifikowane osoby zameldowane w Iławie na pobyt stały, które ukończyły 70 rok życia i mają problemy z układem kostno-mięśniowym. Badanie kwalifikacyjne przeprowadzi lekarz medycyny rodzinnej. Zakwalifikowani pacjenci otrzymają 10 dniowy cykl zabiegów z fizykoterapii oraz cykl 10 grupowych ćwiczeń ogólnokondycyjnych. W sumie każdy z zakwalifikowanych pacjentów otrzyma łącznie 30 zabiegów dostosowanych do konkretnego schorzenia. Z programu nie będą mogły jednak Z programu nie będą mogły jednak skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy odbyły leczenie uzdrowiskowe lub korzystały z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach NFZ.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru do programu wkrótce na naszej stronie!

Pozostałe aktualności

W skrócie


Pytanie do burmistrza


Zapytaj burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi

inwestycje


pogoda.net